Про подання фінансової звітності

Порядок подання фінансової звітності користувачам установлено Законом «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні».

Отже, всі підприємства повинні складати та подавати фінансову звітність користувачам, зокрема органам державної статистики.

Жодних винятків для подання річної та квартальної фінансової звітності підприємствами залежно від виду їхньої економічної діяльності, організаційно-правової форми господарювання, а також розміру (велике, середнє та мале підприємство) чинним законодавством не передбачено.

Термін подання звітів — не пізніше 25 числа після звітного періоду.

І. Костюк,
начальник управління статистики у Косівському районі.

Share