Окремі показники діяльності малих підприємств Косівського району у 2009 році

У 2009 році середньорічна кількість найманих працівників, зайнятих на підприємствах малого бізнесу, що зареєстровані на території району, склала 1185 осіб, що на 8,1 % менше, ніж у 2008 році. На одному малому підприємстві працювало в середньому 5 осіб. Майже кожен третій із загальної кількості працюючих на малих підприємствах, працював на промислових підприємствах, кожен четвертий — у підприємствах торгівлі ремонту автомобілів, побутових виробів та предметів особистого вжитку.

За 2009 рік малими підприємствами реалізовано продукції, виконано робіт та надано послуг на 56,2 млн. грн., що на 27,7% менше, ніж у 2008 році (1,1% від загального обсягу реалізованої продукції малих підприємств області). Внесок малих підприємств у загальному обсязі економіки району склав 90,4% (у 2008 році – 93,8%).

Більше половини обсягів реалізації малих підприємств припадало на торгівлю, ремонт автомобілів, побутових виробів та предметів особистого вжитку, майже п’ята частина – на промисловість.

Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування (сальдо) малих підприємств склав 358,5 тис. грн. прибутку. Частка прибуткових підприємств становила 79,1%. Чистий збиток склав 59,8 тис. грн.

На 10 тисяч осіб наявного населення району у 2009 році припадало 26 малих підприємств проти 57 по області.

І. Костюк,
начальник управління статистики в Косівському районі.

Share