Щоб не травмуватися

Одним із профілактичних заходів попередження травматизму на виробництві є навчання з питань охорони праці.

Для цього розроблено і затверджено наказом Державного комітету України з нагляду за охороною праці (сьогодні Держгірпромнагляду) типове Положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці. Його вимоги є обов’язковими для виконання усіма центральними, місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, бюджетними установами та суб’єктами господарської діяльності незалежно від форми власності та видів діяльності.

На підприємствах, в установах, організаціях на основі типового Положення з урахуванням специфіки виробництва та вимог нормативно-правових актів з охорони праці, розробляються і затверджуються відповідні положення підприємств про навчання з питань охорони праці, а також формуються плани-графіки проведення навчання та перевірки знань з питань охорони праці, з якими мають бути ознайомлені працівники.

Посадові особи та інші працівники, зайняті на роботах, зазначених у Переліку робіт з підвищеною небезпекою та Переліку робіт, де є потреба у професійному доборі, проходять щорічне спеціальне навчання і перевірку знань відповідних нормативно-правових актів з охорони праці.

Також відповідно до типового Положення працівники, під час прийняття на роботу та періодично, повинні проходити на підприємстві, в установі, організації інструктажі з питань охорони праці, надання першої медичної допомоги потерпілим від нещасних випадків, а також з правил поведінки та дій при виникненні аварійних ситуацій, пожеж і стихійних лих.

Якщо працівник допущений до роботи без навчання та інструктажів з питань охорони праці, він уже працює з порушеннями. Адже правила безпеки у кожній конкретній галузі написані на підставі аналізу нещасних випадків на виробництві.

Переважна більшість травм пов’язана з організаційними причинами і в основному виникає через допуск до роботи без навчання та перевірки знань з питань охорони праці.

Тому звертаюся до роботодавців: приділяйте належну увагу навчанню з питань охорони праці.

Богдан ГЛІБЧУК,
начальник відділення виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві в Косівському районі.

Share