Про дозвіл на імміграцію

Закон України «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства» визначає правовий статус, закріплює основні права, свободи та обов’язки іноземців та осіб без громадянства, які проживають або тимчасово перебувають в Україні, і визначає порядок вирішення питань, пов’язаних з їх виїздом з України.

Іноземці та особи без громадянства мають ті ж права і свободи та виконують ті ж обов’язки, що і громадяни України, якщо інше не передбачено Конституцією, цим та іншими законами України, а також міжнародними договорами України.

Іноземці та особи без громадянства можуть у встановленому порядку іммігрувати в Україну на постійне місце проживання або прибуття для працевлаштування на визначений термін, а також тимчасово перебувати на її території.

Для вирішення питання щодо надання дозволу на імміграцію в Україну іноземним громадянам необхідно звернутись до СГІРФО Косівського РВ УМВС з письмовим зверненням, а також консультацію з даного питання можна отримати за телефонами: 2-21-64, 2-02-24.

М. Ребенчук,
начальник СГІРФО Косівського РВ УМВС, майор міліції.

Share