На замітку роботодавцям!

Щодо нарахування страхових внесків на суми донарахованої заробітної плати за січень-квітень 2010 року, у зв’язку з проведенням перерахунку пов’язаного із застосуванням розміру мінімальної заробітної плати встановленого статтею 53 Закону України “Про Державний бюджет України на 2010 рік” № 2154-VI від 27 квітня 2010 року (далі – Закон) та відображення зазначених сум у звітності до Пенсійного фонду, повідомляємо.

Згідно із статтею 53 Закону встановлюється на 2010 рік мінімальна заробітна плата в наступних розмірах:

  • з 1 січня – 869 гривень,
  • з 1 квітня – 884 гривні,
  • з 1 липня – 888 гривень,
  • з 1 жовтня – 907 гривень,
  • з 1 грудня – 922 гривні.


До затвердження цього Закону визначення мінімальної заробітної плати страхувальниками здійснювалося неоднаково.

Більшість платників/страхувальників (особливо ті, які фінансуються за рахунок державного бюджету) розрахунок заробітної плати за січень, лютий та березень 2010 року здійснювали з урахуванням мінімальної заробітної плати в розмірі 744, 00 гривні.

В квітні місяці такі платники/страхувальники зобов’язані провести донарахування заробітної плати до розміру 869,00 гривень відповідно до Закону.

Відповідно до частини першої статті 19 Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування” (далі — Закон) об’єктом для нарахування страхових внесків для роботодавців є суми фактичних витрат на оплату праці (грошового забезпечення) працівників, що включають витрати на виплату основної і додаткової заробітної плати та інших заохочувальних та компенсаційних виплат, у тому числі в натуральній формі, які визначаються згідно з нормативно-правовими актами, прийнятими відповідно до Закону України “Про оплату праці”, виплату винагород фізичним особам за виконання робіт (послуг) за угодами цивільно-правового характеру, що підлягають обкладенню податком на доходи фізичних осіб, а також на суми оплати перших п’яти днів тимчасової непрацездатності, яка здійснюється за рахунок коштів роботодавця, та допомоги по тимчасовій непрацездатності.

Обчислення страхових внесків здійснюється страхувальниками на підставі бухгалтерських та інших документів, відповідно до яких провадиться нарахування (обчислення) або які підтверджують нарахування (обчислення) заробітної плати (доходу), грошового забезпечення, на які нараховуються страхові внески ( частина 2 статті 20 Закону).

Враховуючи положення Закону України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні”, Інструкції зі статистики заробітної плати, затвердженої наказом Держкомстату України від 13.01.2004 року № 5, зареєстрованої у Міністерстві юстиції України 27.01.2004 року за № 114/8713 та Порядку формування та подання страхувальниками звіту щодо сум нарахованих внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування органам Пенсійного фонду України, затверджений постановою правління Пенсійного фонду України 05.11.2009 № 26-1, яка зареєстрована в Міністерстві юстиції України 24.11.2009 за № 1136/17152 (далі – Порядок), що регулює питання подання звіту до органів Пенсійного фонду України за звітні періоди починаючи з 1 січня 2010 року, суми перерахунку мінімальної заробітної плати за січень-квітень 2010 року відносяться до фонду оплати праці того місяця, у якому було здійснено їх нарахування.

Порядок формування та подання страхувальниками звіту щодо сум нарахованих внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування органам Пенсійного фонду України, затверджений постановою правління Пенсійного фонду України 05.11.2009 № 26-1, яка зареєстрована в Міністерстві юстиції України 24.11.2009 за № 1136/17152 (далі – Порядок), регулює питання подання звіту до органів Пенсійного фонду України за звітні періоди починаючи з 1 січня 2010 року.

Зазначені суми заробітної плати та нарахованих страхових внесків відображаються страхувальником у рядках 1, 2, 4 та 3, 5, 8 розділу І таблиці 1 додатка 4 до Порядку за звітний місяць, в якому проведено нарахування зазначених сум.

Вищезазначений Порядок не передбачає механізму коригування сум заробітку (доходу) застрахованих осіб за попередні періоди. Для відображення сум донарахування заробітної плати найманим працівникам за січень-квітень 2010 року, пов’язані з прийняттям Закону, проектом постанови правління передбачається використовувати код типу нарахувань 9 (9 – суми донарахувань заробітку (доходу) за січень-квітень 2010 року, пов’язані з прийняттям Закону України «Про Державний бюджет на 2010 рік») в таблиці 7 додатка 4 до Порядку.

Суми донарахувань заробітку (доходу) за січень-квітень 2010 вносяться окремо до поля відповідного місяця .

Даний код типу нарахувань дозволяє вносити за період січень-квітень 2010 року як додатні, так і від’ємні значення. Суми страхових внесків із заробітку (доходу) до реквізиту 14 таблиці 7 додатка 4 до Порядку для коду типу нарахувань 9 не вносяться.

Згідно пункту 2.5 розділу II Порядку звіт про осіб, які відповідно до законодавства отримують допомогу по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, та осіб із числа непрацюючих працездатних батьків, усиновителів, опікунів, піклувальників, які фактично здійснюють догляд за дитиною-інвалідом, а також непрацюючих працездатних осіб, які здійснюють догляд за інвалідом І групи або за престарілим, який за висновком медичного закладу потребує постійного стороннього догляду або досяг 80-річного віку, якщо такі непрацюючі працездатні особи отримують допомогу або компенсацію подається один раз на рік за формою додатку 7 до Порядку. Враховуючи зазначене при формуванні звіту за 2010 рік в реквізиті «Мінімальний розмір заробітку (доходу), встановлений законодавством» таблиці 1 додатка 7 суму заробітку (доходу) зазначати враховуючи норми статті 53 Закону.

Приклади відображення донарахувань заробітку (доходу) за січень-квітень 2010 року, в зв’язку з прийняттям Закону України «Про Державний бюджет на 2010 рік», наведені у додатках Приклад 1, Приклад 2.

Оксана Намистюк,
начальник відділу персоніфікованого обліку, інформаційних систем та мереж

Share