Про збереження матеріалів атестації робочих місць за умовами праці

Відповідно до Закону України «Про пенсійне забезпечення», право працівників на пенсію за віком на пільгових умовах підтверджується за результатами атестації робочих місць за умовами праці, яка проводиться згідно з Порядком, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 1.08.1992 р. № 442. Цією постановою передбачено зберігання матеріалів атестації на підприємстві, в організації протягом 50 років.

Керівникам підприємств, установ та організацій, де проводилась атестація робочих місць за умовами праці, необхідно зберігати матеріали атестації впродовж визначеного законом терміну.

Підприємства, що перебувають у стадії реорганізації або банкрутства, повинні теж забезпечити збереження та передачу наявних документів до архівних установ.

Однак на практиці мають місце порушення норм зазначеної постанови. Посадові особи окремих підприємств не забезпечують збереження в повному обсязі або не передають ліквідаторам матеріали атестації робочих місць за умовами праці, які повинні бути упорядкованими і зданими на зберігання до архівних установ.

За таких обставин неможливо визначити право працівників, які працювали на роботах із шкідливими умовами праці, на пенсію за віком на пільгових умовах.

З метою врегулювання проблемних питань щодо підтвердження права працівників ліквідованих підприємств на пільгове пенсійне забезпечення, керівникам підприємств, установ та організацій потрібно посилити контроль за процедурою передачі матеріалів атестації на збереження до архівних установ.

Леся Книшук,
головний спеціаліст – експерт з умов праці УПСЗН.

Share