Посібник з лісоохорони «Адміністративна відповідальність за лісопорушення: практика застосування державною лісовою охороною України»

Посібник з лісоохорони — безкоштовно для лісоводів, журналістів, природоохоронців, органів місцевого самоврядування.

«Адміністративна відповідальність за лісопорушення: практика застосування державною лісовою охороною України»

Книга під такою назвою готується до видання в рамках проекту FLEG (http://www.fleg.org.ua/index.php?id=about ) командою Світового банку в співпраці з Держкомлісгоспом України. У ній розроблені рекомендації щодо запобігання нелегальним рубкам, виявлення та розслідування правопорушень у лісовому секторі. Автор книги — консультант Світового банку Олег Сторчоус.

Як можна замовити книгу.

Чому виникла необхідність підготовки такого видання? Річ у тім, що чинне адміністративне й лісове законодавство України наділило повноваженнями розглядати справи про адміністративні правопорушення значну кількість посадовців органів лісового господарства та державних лісогосподарських підприємств. При цьому Лісовий кодекс України законодавчо закріпив статус правоохоронного органу за державною лісовою охороною, як особливого утворення в складі центрального органу виконавчої влади в сфері лісового господарства, одночасно надавши йому значні адміністративні повноваження. Разом із цим доводиться констатувати, що стан застосування законодавства про адміністративну відповідальність у сфері охорони й захисту лісів не відповідає належному рівню. Це зумовлено низкою суб’єктивних і об’єктивних факторів, зокрема, слабкою методичною та консультаційною підтримкою адмінпрактики, що здійснюється державною лісовою охороною, майже повною відсутністю спеціалізованих видань і монографій у цій сфері, а також відносно невисоким рівнем правових знань більшості уповноважених осіб у лісовому секторі.

З огляду на вищезазначені обставини, з метою підвищення рівня правової культури та юридичних знань посадових осіб держлісохорони, а також посилення боротьби з правопорушеннями в лісовому секторі видання міститиме методичні рекомендації щодо застосування адміністративного законодавства та пов’язаних із ним правовідносин. Зокрема, в книзі планується розмістити:

  1. Методичні рекомендації з питань оформлення державною лісовою охороною матеріалів про адміністративні правопорушення та приписів про усунення порушень вимог лісового законодавства. У даних рекомендаціях докладно висвітлюється порядок провадження у справах про адміністративні правопорушення, роз’яснюється порядок збору та оформлення доказів вини лісопорушників, накладення адміністративних стягнень, винесення приписів, викладається доцільний порядок обліку матералів адміністративних справ.
  2. Практичний коментар до чотирнадцяти статей Кодексу України про адміністративні правопорушення, розгляд яких згідно зі ст. 241 КУпАП покладається на органи лісового господарства України. У даному коментарі подається практичне тлумачення юридично значимих понять у сфері лісового господарства, аналіз складів адміністративних правопорушень у лісовому секторі, а також визначаються основні варіанти дій держлісохорони під час притягнення лісопорушників до адміністративної відповідальності. Окрім цього, в коментарі висвітлено проблемні питання практики застосування адміністративного законодавства та надано можливі варіанти їх вирішення.
  3. Пам’ятку працівнику державної лісової охорони: як себе поводити з лісопорушниками під час документального оформлення правопорушень (правові, тактичні та психологічні аспекти й поради). У цьому розділі увага акцентується на ефективній реалізації існуючих повноважень державної лісової охорони, аналізуються типові ситуації, що виникають під час виявлення та документального оформлення незаконних рубок, даються поради щодо практичної реалізації повноважень держлісохорони, всебічно розглядаються юридичні та психологічні аспекти типових дій у ході документування правопорушень. З огляду на специфіку роботи лісової охорони автор детально висвітлює питання необхідної оборони та застосування лісовою охороною заходів фізичного впливу, спецзасобів та зброї, аналізує правові аспекти дій лісової охорони в екстремальних ситуаціях.
  4. Узагальнення порушень, недоліків і помилок, які допускаються посадовими особами органів лісової охорони під час розгляду адміністративних справ. У розділі надається аналіз типових порушень, які допускаються уповноваженими особами під час складання протоколів про адміністративні порушення та винесенні постанов про накладення адміністративних стягнень.
  5. Таблицю основних процесуальних термінів, передбачених кодексом України про адміністративні правопорушення. Даний розділ включений до книги з метою закріплення основних знань державної лісової охорони в сфері процесуального застосування адміністративного законодавства та має інформаційно-роз’яснювальний характер.

Окрім цього, в книгу буде включено профільний наказ Державного Комітету лісового господарства України, котрий регулює питання оформлення та розгляду матеріалів про адміністративні правопорушення співробітниками державної лісової охорони (на цей час планується його затвердження), а також Постанову Кабінету Міністрів України «Про затвердження такс для обчислення розміру шкоди, заподіяної лісу» від 23.07.2008 № 665.

Таким чином очікується, що у виданні повно та всебічно розглядатимуться питання практики застосування законодавства про адміністративні правопорушення у сфері охорони, захисту та відтворення лісів. Разом із цим сукупність взаємодоповнюючих рекомендацій, які мають комплексний характер, значно полегшить сприйняття працівниками державної лісової охорони представлених правових знань.

Мова видання — українська. Рекомендації насамперед розраховані на працівників держлісохорони та лісову охорону інших державних лісокористувачів, а також на інспекторський склад державних екологічних інспекцій, працівників правоохоронних органів та широке коло осіб, які цікавляться проблемами практики застосування адміністративної відповідальності в лісовому секторі — журналістів, активістів неурядових організацій, представників органів місцевого самоврядування й інших.

Заявки на одержання цього видання направляйте на адресу oleg.lystopad@enpi-fleg.org. У листі вкажіть вашу поштову адресу (з індексом) і коротко напишіть про те, навіщо вам потрібна ця книга.

Про програму ЄПД ФЛЕГ

Регіональна програма «Удосконалення систем правозастосування та управління в лісовому секторі країн східного напряму Європейської політики добросусідства та Росії» надає підтримку урядам країн-учасниць програми, громадянському суспільству та приватному сектору в розробленні раціональних та сталих методів ведення лісового господарства, включаючи запобігання незаконній діяльності в лісовому секторі. Країни-учасниці програми — Вірменія, Азербайджан, Білорусь, Грузія, Молдова, Росія та Україна. Програма фінансується Європейським Союзом.

Про Світовий банк

Світовий банк є одним із найбільших світових джерел фінансування країн, що розвиваються. Головна мета діяльності Світового банку – допомога найбіднішому населенню та найбіднішим країнам. Банк використовує свої фінансові ресурси, співробітників та широкий досвід для того, щоб допомогти країнам, що розвиваються, знизити рівень бідності, підвищити рівень економічного зростання та покращити якість життя населення.

www.worldbank.org

Про МСОП

МСОП (Міжнародний союз охорони природи) допомагає світові знаходити практичне вирішення наших найнагальніших проблем, пов’язаних із довкіллям та розвитком.

МСОП опікується такими питаннями як біорізноманіття, зміна клімату, енергоресурси, засоби для існування населення та «озеленення» світової економіки шляхом підтримки наукових досліджень, управління проектами на місцях по всьому світу, а також об’єднання урядів, неурядових організацій, ООН та бізнесу з метою розроблення політики, законодавства та найкращих практик.

МСОП — найстарша та найбільша міжнародна екологічна організація в світі, до якої входить понад 1000 урядових та неурядових організацій та майже 11000 експертів-волонтерів із приблизно 160 країн. Діяльність МСОП підтримують більш ніж 1000 співробітників у 60 представництвах та сотні партнерів у державному, недержавному та приватному секторах у всьому світі.

www.iucn.org

Про WWF

Всесвітній фонд дикої природи — одна з найбільших і найбільш шанованих незалежних природоохоронних організацій у світі, яка має майже 5 мільйонів прибічників та глобальну мережу в понад 100 країнах. Місія WWF — зупинити занепад природного середовища Земної кулі та побудувати майбутнє, в якому люди житимуть у гармонії з природою, шляхом збереження світового біорізноманіття, забезпечення сталого використання відновлюваних природних ресурсів і сприяння зниженню рівня забруднення та нераціонального споживання.

www.panda.org

З найкращими побажаннями
Олег Листопад

Share