Мінімальна зарплата, прожитковий мінімум, податкова соціальна пільга…

Мінімальна заробітна плата — це законодавчо встановлений розмір заробітної плати за просту, некваліфіковану працю, нижче якого не може проводитися оплата за виконану працівником місячну, погодинну норму праці (обсяг робіт). До мінімальної заробітної плати не включаються доплати, надбавки, заохочувальні та компенсаційні виплати.

Мінімальна заробітна плата є державною соціальною гарантією, обов’язковою для підприємств усіх форм власності.

Виплата заробітної плати в розмірах нижче встановленого мінімуму з вини керівника підприємства є додатковою умовою для розірвання з ним трудового договору.

Показник мінімальної заробітної плати використовується при визначенні мінімального розміру статутного капіталу акціонерних товариств, товариств з обмеженою відповідальністю, при визначенні розміру податкової соціальної пільги, при визначенні розміру мінімального страхового внеску до Пенсійного Фонду тощо.

Законом України від 27 квітня 2010 року «Про Держаний бюджет України на 2010 рік» установлено на 2010 рік мінімальну заробітну плату:

  • у місячному розмірі: з 1 січня — 869 гривень, з 1 квітня — 884 гривні, з 1 липня — 888 гривень, з 1 жовтня — 907 гривень, з 1 грудня — 922 гривні;
  • у погодинному розмірі: з 1 січня — 5,2 гривні, з 1 квітня — 5,29 гривні, з 1 липня — 5,32 гривні, з 1 жовтня — 5,43 гривні, з 1 грудня — 5,52 гривні.

Статтею 52 Закону України «Про Держаний бюджет України на 2010 рік» встановлено розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб:

  • з 1 січня — 869 гривень
  • з 1 квітня — 884 гривні
  • з 1 липня — 888 гривень
  • з 1 жовтня — 907 гривень
  • з 1 грудня — 922 гривні

Граничний розмір доходу, який дає право на отримання податкової соціальної пільги у 2010 році становить 1220 грн. (869 грн. х 1,4).

Розмір податкової соціальної пільги визначається як 50% від мінімальної зарплати на початок звітного податкового року (869 грн.) і становить 434,5 грн.

Сума податкової соціальної пільги становить:

  • 434,50 грн. — 100% для будь-якого платника податків, котрий має на це право;
  • 651,75 грн. — 150% для осіб, визначених у пп.6.1.2 Закону «Про податок з доходів фізичних осіб»;
  • 869,00 грн. — 200% для осіб, визначених у пп.6.1.3 Закону «Про податок з доходів фізичних осіб»

С. Будз,
завідувач сектору масово-роз’яснювальної роботи та звернень громадян ДПІ.

Share