Заява про екологічні наслідки

Дані про планову діяльність і шляхи її здійснення: будівництво очисних споруд для потреб запроектованої школи в с. Шешорах.

Суттєві фактори, що впливають на стан навколишнього середовища: відходи виробництва періодично (1-2 рази на рік) відкачуються асенізаційною машиною та вивозяться на утилізацію у місця, узгоджені з CEC. Обсяг виконання ОВНС — згідно з ДБН А2.2-1-2003.

Кількісні і якісні показники рівня екологічного ризику. Екологічні та інші обмеження планової діяльності за варіантами: організація санітарної захисної зони, дотримання нормативних ГДК забруднюючих речовин у водному об’єкті.

Перелік залишкових впливів. Можливі впливи планової діяльності на навколишнє середовище: клімат і мікроклімат — не передбачаються, повітряне — не передбачається, водне — не передбачається, ґрунт — не передбачається.

Вжиті заходи щодо інформування громадськості про планову діяльність: публікація у газеті «Гуцульський край».

Зобов’язання замовника щодо здійснення проектних рішень у відповідності з нормами і правилами охорони навколишнього
середовища і вимог екологічної безпеки на всіх етапах будівництва та експлуатації об’єкта проектованої діяльності.

Замовник гарантує виконання заходів з охорони навколишнього середовища, передбачених наступною проектною документацією: робочий проект загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів акредитації на 240 учнів в с. Шешорах Косівського району; оцінка впливу на навколишнє середовище.

Замовник: відділ регіонального розвитку, містобудування і архітектури Косівської райдержадміністрації.

Share