Заява про екологічні наслідки

1.    Дані про планову діяльність, мету і шляхи її здійснення: котельня для потреб запроектованої ЗОШ с. Старого Косова.

2.    Суттєві фактори, що впливають на стан навколишнього середовища:

  • можливі викиди шкідливих речовин — діоксиду азоту 0,04585 г/с, 0,2053 т/рік;
  • оксиду вуглецю 0,0067 г/с; т/рік; виробничо-побутові стоки — 0,386 м2/добу.

3.    Кількісні і якісні показники рівня екологічного ризику: значення величини категорії небезпеки котельні — 8,38, що менше 103, тобто, котельня відноситься до 4-ої категорії небезпеки. Для забезпечення нормативного стану навколишнього середовища передбачені система спостереження і контролю, дотримання технологічного регламенту процесу спалювання палива,
пожежна сигналізація.

4.    Перелік залишкових впливів: викиди шкідливих речовин в атмосферне повітря 0,05255 г/с, 0,2353 т/рік. Розрахункові максимальні приземні концентрації шкідливих речовин не перевищують ГДК, для населених пунктів по всій території розсіювання і складають: по діоксиду азоту – 0,23 долі ГДК, по оксиду вуглецю — 0,08 долей ГДК. Аварійні викиди відсутні.

Водопостачання — від локального водопроводу школи, який в свою чергу заживлений від центрального водопроводу с. Старого Косова. Витрати води на виробничі потреби — 0,572 м3/добу, на побутові потреби – 0,05 м3/добу. Кількість виробничо-побутових стічних вод — 0,386 м3/добу.

5.    Вжиті заходи щодо інформування громадськості про планову діяльність:
публікація в місцевих ЗМІ.

6.    Зобов’язання замовника щодо здійснення проектних рішень у відповідності з нормами і правилами охорони навколишнього
середовища і вимог екологічної безпеки на всіх етапах будівництва та експлуатації об’єкту проектованої діяльності: замовник гарантує виконання заходів з охорони навколишнього середовища передбачених наступною проектною документацією:

  1. робочий проект коректури проекту школи в с. Старому Косові Косівського району (І пусковий);
  2. оцінка впливу на навколишнє середовище.

Замовник – Косівська районна державна адміністрація

Share