Обласний конкурс проектів з розвитку туризму в 2010 році

З 01 лютого по 15 березня 2010 року головне управління з питань туризму, євроінтеграції, зовнішніх зв’язків та інвестицій облдержадміністрації оголошує проведення обласного конкурсу проектів з розвитку туризму (далі — Конкурс).

Метою Конкурсу є відбір проектів з розвитку туризму, які фінансуватимуться за рахунок коштів обласного бюджету, а також інших джерел, незаборонених чинним законодавством, і будуть спрямовані на розв’язання актуальних проблем розвитку туризму в Івано-Франківській області та поширення позитивного досвіду, набутого у процесі їх реалізації.

У Конкурсі можуть брати участь неприбуткові, молодіжні, громадські організації, творчі спілки, науково-дослідні установи та вищі навчальні заклади.

Підставою для проведення Конкурсу є п.5.12 Програми розвитку туризму в області на 2009-2010 роки та розпорядження голови облдержадміністрації від 26.01.2010 р. № 26.

Основні напрямки, за якими приймаються проекти для участі у Конкурсі:

1. Поліпшення регіональної і місцевої туристичної політики, врівноваженого розвитку території та управління туристичним середовищем:

 • проведення аналітичних та соціологічних досліджень розвитку туристичної індустрії;
 • аналіз та покращення регуляторного середовища;
 • удосконалення статистичної звітності та обліку;
 • впровадження власних систем контролю якості здійснення туристичної діяльності, забезпечення захисту і безпеки туристів;
 • проведення оцінки впливу розвитку туристичної сфери на природне середовище, розвиток громад;
 • оцінка ефективності розвитку туризму, курортно-рекреаційної сфери, охорони туристичних ресурсів, їх збереження та відновлення, порядку використання.

2. Розширення та вдосконалення існуючих, створення нових туристичних послуг (продуктів) на місцевому рівні:

 • розвиток пріоритетних видів туризму;
 • створення мережевих туристичних продуктів, туристичних маршрутів;
 • розвиток спільної мережі резервування готелів, транспорту;
 • поліпшення туристичної привабливості національних природних та культурно-історичних визначних місць;
 • розвиток, облаштування та відновлення пішохідних маршрутів;
 • встановлення туристичних притулків та місць для тимчасового відпочинку туристів.

3. Підвищення рівня кваліфікації працівників основних та супутніх галузей, розвиток просвітницької діяльності серед населення:

 • запровадження громадянської просвіти щодо важливості розвитку туристичної галузі;
 • підготовка, перепідготовка і підвищення кваліфікації фахівців галузі туризму;
 • проведення екологічної просвіти в школах, серед населення та туристів.

4. Маркетинг та просування туризму:

 • розбудова туристично-інформаційних центрів і пунктів туристичної інформації:
 • підвищення якості туристичних послуг (продуктів);
 • формування і поширення інформації про туристичні ресурси;
 • розробка презентаційних матеріалів про область (район, місто, село, селище);
 • створення і просування банку даних інвестиційних та туристичних пропозицій області (районів, міст);
 • проведення інформаційних заходів та рекламних компаній про потенційні можливості регіону.

Обсяг бюджетних коштів, передбачених на реалізацію проектів у 2010 році, складає 100 тисяч гривень, розмір максимальної вартості одного проекту -25 тис.грн.

Додаткові умови:

 • фінансування організацій-виконавців проектів-переможців Конкурсу буде здійснюватися через включення їх до мережі установ та організацій, які будуть отримувати кошти з місцевого бюджету у 2010 році, виділених на виконання Програми розвитку туризму в області на 2009 – 2010 роки;
 • фінансування заходів проектів-переможців буде здійснюватися у два ет; перший етап – 80%, та другий етап – 20% після завершення реалізації проекту та переві виконаних заходів;

Інформацію про умови конкурсу, вимоги до учасників, вимоги до документів, які подаються на Конкурс, аплікаційну форму можна отримати в Технічному секретаріаті Конкурсу, на веб-сайті облдержадміністрації www.if.gov.ua (розділ «Туризм») та веб-сайті головного управління з питань туризму, євроінтеграції, зовнішніх зв’язків та інвестицій облдержадміністрації http://frtt.if.gov.ua

Проекти приймаються Технічним секретаріатом з 9.00 год. 01 лютого до 17.00 год. 15 березня 2010.

Проекти подаються у заклеєному конверті, скріпленому печаткою організації рекомендованим листом, кур’єрською поштою або особисто.

До заяви додається підписаний заявником опис представлених документів в двох примірниках (оригінал та копія). Також слід надати електронну версію (на дискеті або СD-RОМ) повного комплекту документів.

Електронна версія за змістом повинна бути ідентичною паперовій версії.

Результати обласного конкурсу проектів будуть оголошені до 05 квітня 2010 року.

Термін закінчення реалізації проектів 15 жовтня 2010 року.

Координати Технічного секретаріату:

 • вул. Грушевського, 21, кабінет 661. м. Івано-Франківськ. 76004
 • тел. (0342)55-19-25,
 • секретар – Михайло Корженьовський.

Режим роботи Технічного секретаріату — з понеділка по четвер з 8.00 год. то 17.00 год., в п’ятницю з 8.00 год. до 16.00 год.: обід з 12.00 год. до 13.00 год.

Share