Змінено розмір мінімальної заробітної плати

Відповідно до Закону України від 20 жовтня 2009 року «Про встановлення прожиткового мінімуму та мінімальної заробітної плати», встановлено прожитковий мінімум для працездатних осіб та розмір мінімальної заробітної плати: з 1 січня 2010 року 869 гри., з 1 квітня — 884 грн., з 1 липня — 888 грн., з 1 жовтня — 907 грн., з 1 грудня — 922 грн.

Щодо застосування у 2010 році розміру податкової соціальної пільги, то відповідно до пп. 6.5.1 Закону «Про податок з доходів фізичних осіб», податкова соціальна пільга застосовується до доходу, нарахованого протягом звітного місяця як заробітна плата, якщо його розмір не перевищує суми, що дорівнює сумі місячного прожиткового мінімуму, діючого для працездатної особи на 1 січня звітного року, помноженого на 1,4 та округленого до найближчих 10 грн.

Розмір місячної заробітної плати, що даватиме кожному платнику податку право на застосування податкової соціальної пільги, становитиме у 2010 році 1220 грн. (869 грн. х 1,4).

Будь-який платник податку, у якого розмір місячної заробітної плати не перевищує встановленого рівня заробітної плати, має право на податкову соціальну пільгу у розмірі 50% однієї мінімальної заробітної плати (у розрахунку на місяць), встановленої Законом на 1 січня звітного податкового року, та у 2010 році становитиме 434 грн. 50 коп. (869 грн. х 50%). При цьому 150% податкової соціальної пільги дорівнюватиме 651 грн. 75 коп, а 200% податкової соціальної пільги становитиме 869 грн.

С. Будз,
завідувач, сектору масово-роз’яснювальної роботи та звернень громадян ДПІ.

Share