Презентація профорієнтаційних терміналів на Косівщині

В сучасних умовах професійна орієнтація населення, зокрема, шкільної молоді, є одним із головних напрямків державної політики зайнятості. У зв’язку з цим державна служба зайнятості розгортає профорієнтаційну роботу принципово нового формату, в якому акценти зміщено від регулювання поточної ситуації на ринку праці до профілактики безробіття, особливо молодіжного.

З метою забезпечення якісного функціонування системи професійного інформування населення, у тому числі учнів загальноосвітніх навчальних закладів, Державний центр зайнято’сті Міністерства праці та соціальної політики України розробив інноваційний проект «Профорієнтаційний термінал», спрямований на забезпечення інформативності, доступності, мобільності, гнучкості та привабливості профорієнтаційних послуг для молоді.

2 грудня Косівський районний центр зайнятості спільно з Івано-Франківським обласним центром зайнятості провели’ перші презентації профорієнтаційних терміналів у Косівській школі-інтернаті-гімназії. Тут були присутні директор В.Д.Цимбалюк, заступник голови райдержадміністрації М.Г.Васкул, завідувач відділу освіти РДА В.Я.Козьменчук, працівники служби зайнятості, які відповідають за профорієнтаційну роботу, школярі та педагоги.

Зі вступним словом до присутніх звернувся директор Центру зайнятості Василь Цимбалюк, який наголосив на важливості професійної орієнтації учнівської молоді, а також проінформував про стан ринку праці та послуги, які надає служба зайнятості, про професії, які користуються підвищеним попитом, про потребу роботодавців у фахівцях робітничих професій та побажав учням правильно вибрати професію.

Начальник відділу профорієнтації ОЦЗ О.М.Дорошенко провела презентацію терміналу.

В Яблунівській спеціалізованій школннтернаті заступник начальника відділу профорієнтацїг ОЦЗ О.Є. Шевчук теж презентувала термінал. У цьому заході брали участь головний спеціаліст РЦЗ Ю.МДуменчук, школярі та педагоги.

Термінал — це сучасна форма та інструмент здійснення професійної орієнтації школярів, який передбачає: ознайомлення школярів зі змістом професій, вимогами до працівника, шляхами одержання професії та умовами професійного навчання, станом і перспективами ринку праці, основами трудового законодавства, законодавства про зайнятість, послугами державної служби зайнятості.

За даними соціологічного дослідження Науково-дослідного інституту соціально-трудових відносин МПСП України, проведеного минулого року, на вибір професії випускниками шкіл найбільше впливають батьки й родичі (це засвідчили 60% респондентів). І, на жаль, найменшим на професійне самовизначення дітей виявився вплив школи і служби зайнятості (до 5%). Цей факт свідчить про нагальну необхідність впровадження у профорієнтаційну діяльність загальноосвітніх навчальних закладів інноваційних технологій професійного інформування, привабливих для дітей.

Враховуючи значний вплив на професійний* вибір школярів з боку їх батьків, змістовна частина терміналу розрахована також на батьків школярів та педагогічних працівників.

Так, зміст інформації для школярів проходить попередню лггературну обробку з урахуванням вікових особливостей сприйняття інформації дітьми.

Для батьив передбачена тематична сторінка, яка містить поради щодо вибору професії їх дітьми, допомоги їм у підготовці до іспитів та тестувань, поради щодо опрацювання інформації про навчальні заклади професійної освіти.

Для вчителів передбачена тематична сторінка з методичними рекомендаціями щодо організації профорієнтаційної роботи з учнями, науковими новинками у галузі психології та профорієнтації.

Термінал працює в автоматичному режимі та передбачає можливість підключення до шкільної комп’ютерної мережі для використання інформації у комп’ютерному класі, зокрема, під час проведення профорієнтаційних заходів. В подальшому передбачається постійне оновлення інформації терміналу через мобільний інтернет. Автор цих рядків презентував для школярів надзвичайно цікаве видання — «Діловий щоденник школяра». Використовуючи його протягом навчального року та виконуючи завдання і тести, діти мають можливість дізнатись багато про світ професій, зробити крок до самопізнання й обрання майбутнього фаху.;

Професійна діяльність — одна з найважливіших сфер людського життя. Саме в ній людина проявляє та розкриває свої особисті якості, здібності, таланти. Хтось хоче знайти роботу, яка б дала можливість реалізувати себе як професіонала, творчу особистість. Хтось бачить свою реалізацію в служінні на користь суспільству. Дехто мріє про досягнення високого становища серед ‘громади, про великі статки. Всі мрії мають право на існування. Але треба усвідомлювати — щоби мрії збувалися, слід працювати над їхнім втіленням, не відриватись від реалій життя. Гарантія успішності полягає в активності самої людини, наполегливості в реалізації задуманого. Саме на правильний вибір професії орієнтоване дане видання.

Насамкінець, хочемо висловити подяку начальнику відділу освіти Косівської РДА В.Я.Козьменчуку за сприяння у проведенні профорієнтаційних заходів в навчальних закладах.

Юрій Думенчук,
головний спеціаліст районного центру зайнятості.

Share