Особливості оподаткування фізичних осіб, які надають туристичні послуги

Туризм є однією з найприбутковіших галузей світової економіки. В Україні останнім часом туристична галузь також швидко розвивається, оскільки країна має всі передумови для інтенсивного розвитку внутрішнього й іноземного туризму.

Суб’єктами туристичної діяльності є туроператори і турагенти. Учасниками таких відносин також є юридичні та фізичні особи, які створюють туристичний продукт, надають туристичні послуги чи здійснюють посередницьку діяльність із надання характерних і супутніх послуг.

В зимовий період мешканці Прикарпаття традиційно активізують діяльність щодо надання туристичних послуг відпочиваючим з перевезення, тимчасового проживання, харчування, екскурсійного, курортного, спортивного, розважального та іншого обслуговування. Тож слід пам’ятати, що доходи, отримані від такої діяльності, мають оподатковуватись. Для цього необхідно узаконити свою діяльність та отримати відповідні дозвільні документи.

Доходом фізичних осіб, які не здійснюють підприємницьку діяльність, є будь-який дохід з джерел на території України, нарахований (виплачений) на користь платника податку протягом звітного оподатковуваного періоду, в т.ч. і дохід від надання в оренду нерухомості, розташованої на території України. Тому здавання в оренду власної нерухомості може здійснюватися фізичними особами як у межах підприємницької діяльності, так і без реєстрації орендодавця як суб’єкта підприємницької діяльності.

При цьому орендодавці (в.т.ч. квартироздавачі) зобов’язані самостійно нараховувати та сплачувати податок до бюджету (15% від доходу) у терміни, встановлені законом, для квартального податкового періоду, а саме: протягом 40 календарних днів, наступних за останнім днем такого звітного кварталу. Таким платникам податку необхідно до 1 квітня року, наступного за звітним, подати декларацію про доходи до податкової інспекції за місцем проживання.

С. Будз,
завідувач сектору зв ‘язків з громадськістю ДПІ.

Share