Порядок безоплатних оформлення та видачі громадянам України державних актів на право власнпсті на земельні ділянки

Постановою Кабінету Міністрів України від 05.08.2009 р. № 844 «Деякі питання реалізації права власності на землю громадянами України» (із змінами від 21.10.2009) затверджено порядок безоплатних оформлення та видачі громадянам України державних актів на право власності на земельні ділянки.

Цей Порядок визначає спрощену процедуру безоплатних оформлення та видачі громадянам України у 2009 та наступних роках державних актів на право власності на земельні ділянки для будівництва та обслуговування житлового будинку і господарських будівель, ведення особистого селянського господарства в межах населених пунктів та ведення садівництва у розмірах, визначених статтею 121 Земельного кодексу України, після прийняття рішення про передачу громадянам безоплатно у приватну власність земельних ділянок, які знаходяться в користуванні:

  1. органами місцевого самоврядування — до 1 січня 2002 р., відповідно до Декрету Кабінету Міністрів України від 26 грудня 1992р. № 15-92 «Про приватизацію земельних ділянок» та Земельного кодексу України від 18 грудня 1990 р. № 561-XIІ в редакції Закону України від 13 березня 1992 р. № 2196-ХІІ;
  2. органами місцевого самоврядування та органами виконавчої влади — з 1 січня 2002 р., відповідно до статті 118 Земельного кодексу України (2768-14).


Для одержання державного акта на право власності на земельну ділянку громадянин або уповноважена ним особа подає сільському, селищному, міському голові або уповноваженій ним особі адресовану територіальному органові Держкомзему заяву про видачу такого акта. Сільські, селищні та міські голови забезпечують організацію прийому таких заяв у кожному населеному пункті.

Заява про видачу державного акта на право власності на земельну ділянку подається за місцем розташування земельної ділянки (на кожну ділянку окремо). До заяви додаються: копія документа, що посвідчує особу; засвідчена в установленому порядку копія довіреності — для уповноваженої особи; копія документа про присвоєння ідентифікаційного номера; копія рішення про передачу земельної ділянки у власність, прийнятого органом місцевого самоврядування, а також, у разі наявності, — технічна документація із землеустрою щодо складення документів, що посвідчують право на земельну ділянку (далі — технічна документація), або проект відведення земельної ділянки, виготовлений та затверджений до 15 серпня 2009 року.

Територіальні органи Держкомзему, згідно з актом (актами) приймання-передачі, отримують від органів місцевого самоврядування заяви громадян про видачу державного акта на право власності на земельну ділянку разом з поданими громадянами документами та укладають договір на розроблення технічної документації із землеустрою щодо складання документів, що посвідчують право на земельну ділянку із_ Косівським районним відділом Івано-Франківської філії ДП «Центр державного земельного кадастру».

Дію Постанови Кабінету Міністрів України від 05.08.2009 р. № 844 «Деякі питання реалізації права власності на землю громадянами України у 2009 році» поширено на осіб, які отримали у користування земельну ділянку до дня набрання чинності Земельним кодексом України (до 01.01.2002 року), але рішення про передачу у власність такої земельної ділянки цим громадянам органами місцевого самоврядування не приймалося; осіб, які отримали у користування земельну ділянку до дня набрання чинності Земельним кодексом України (до 01.01.2002 року), але рішення про передачу у власність такої земельної ділянки цим громадянам прийнято органами місцевого самоврядування без технічної документації.

Тобто, громадянин, який отримав у користування земельну ділянку (зокрема надану колгоспному двору) до дня набрання чинності Земельним кодексом України (до 01.01.2002 року), але рішення про її безоплатну передачу у власність такому громадянину прийнято не було, має право звернутися із двома заявами одночасно до відповідного органу місцевого самоврядування.

Одна заява — до сільської, селищної чи міської ради про передачу йому у приватну власність земельної ділянки орієнтовним розміром для певного цільового призначення, друга заява — до територіального органу Держкомзему про безоплатні оформлення та видачу державного акта на право власності на земельну ділянку.

Відповідна рада на позачерговій сесії розглядає подані документи та надає дозвіл на виготовлення технічної документації. За актом приймання-передачі місцевою радою документи передаються до територіального органу Держкомзему, який укладає договір на безоплатне виготовлення технічної документації. Після виготовлення така технічна документація повертається до місцевої ради, яка на позачерговій сесії приймає рішення про передачу у власність громадянину земельної ділянки в межах норм, визначених статтею 121 Земельного кодексу України.

Після прийняття рішення про передачу у власність органом місцевого самоврядування за актом приймання-передачі передається технічна документація разом із відповідним рішенням ради та заявою громадянина до територіального органу Держкомзему.

Територіальний орган Держкомзему укладає договір з територіальним підрозділом Центру ДЗК, на заповнення та державну реєстрацію державного акта на право власності на земельну ділянку, який після заповнення, підписання та реєстрації видається громадянинові представниками Центру ДЗК у місцях організованої видачі за місцем знаходження земельної ділянки.

Фінансування робіт і послуг, пов’язаних з  виготовленням технічної документації, оформленням та видачею державних актів на право власності на земельну ділянку, здійснюється замовником за рахунок коштів державного бюджету.

Звертаю увагу громадян, що дію Постанови Кабінету Міністрів України від 05.08.2009 р. № 844 «Деякі питання реалізації права власності на землю громадянами України у 2009 році» продовжено на 2010 та наступні роки.

Постанову КМУвід 21.10.2009р. № 1112 опубліковано в газеті «Урядовий кур’єр» за 28.10.09.

П. Соломійчук,
начальник управління Держкомзему у Косівському районі.

Share