Гуцульщина та гуцули

21 жовтня в Інституті туризму Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника відбулася презентація наукового видання — монографії кандидата географічних наук, доцента кафедри екології і рекреації Володимира Клапчука «Гуцульщина та гуцули: економіка і народні промисли (друга половина XIX — перша третина XX ст.)». Книга, обсягом 508 стор., видана в Івано-Франківському видавництві «Фоліант». Рекомендована до друку Вченими радами Інституту українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України та Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника.

На основі значного статистичного матеріалу у монографії «Гуцульщина та гуцули: економіка і народні промисли (друга половина XIX — перша третина XX ст.)» досліджено антропологічний, етнічний та релігійний склад, динаміку чисельності та соціальну сферу життя населення; проаналізовано систему ведення лісового господарства та охорони лісів, особливості лісоексплуатації, лісопереробки, транспортування деревини; відтворено умови та специфіку видобування і переробки корисних копалин; охарактеризовано стан ґрунтових, автомобільних та залізничних шляхів сполучення, особливості будівництва та експлуатації залізниць, доповнено характеристику житлового та громадського будівництва, забудови містечок; складено кадастр та проведено класифікацію церковних споруд, охарактеризовано структуру та розподіл земельних ресурсів, урожайність сільськогосподарських структур, особливості ведення полонинського господарства, описано переважаючі види ремесел, деталізовано критерії їх оцінки. Окремо охарактеризовано сферу послуг.

У монографії вміщено світлини того часу мостів, церков, тунелів, вузькоколійок, а також карту промислових об’єктів Гуцульщини другої половини XIX та першої третини XX ст., інформацію про діяльність тартаків (пилорам) долини Пруту в 1929-1930 рр., класифікацію населених пунктів Гуцульщини за рівнем розвитку ремесел, традиційні міри в Галичині ХІХ-ХХ ст; грошові одиниці; курси валют станом на 1930 і на 1938 рр.; відомості про діяльність в Галичині товариств «Просвіта», «Рідна школа», «Січ», «Луг», «Союз українок», «Сільський господар» тощо.

— Початки організованого туризму на Гуцульщині сягають середини XIX ст., — стверджує дослідник, кандидат географічних наук Володимир Клапчук. — Рекреація, туризм та відпочинок стали важливим джерелом доходів мешканців тогочасної Гуцульщини, що дозволило цьому краю отримати належне ставлення як з боку держави, так і з боку справжніх поціновувачів та любителів природи й етнографічних особливостей краю. На теренах Гуцульщини в 1930-их рр. існувало багато курортів, переважно кліматичних, які входили в перелік найкращих у Польщі.

Підготував Василь Шкурган.

Share