Загальноосвітні навчальні заклади Косівського району на початок 2009-2010 навчального року

Головне управління статистики повідомляє. На початок 2009/10 навчального року в районі функціонувало 58 денних загальноосвітніх навчальних закладів. Чисельність учнів у них склала 10854 особи проти 11238 на початок попереднього навчального року. В міських поселеннях функціонувало 7 закладів і навчалося 2329 учнів, у сільській місцевості — відповідно 51 і 8525.

У 2 навчальних закладах заняття ведуться у дві зміни. У другу зміну навчається 49 учнів, що складає 0,5% від загальної їх кількості.

У 2009 році свідоцтво про неповну середню освіту отримали 1186 учнів, атестат про повну загальну середню освіту — 708 випускників загальноосвітніх навчальних закладів.

Навчально-виховну роботу у денних загальноосвітніх навчальних закладах проводять 1629 учителів (включаючи сумісників).

Крім того, у районі функціонує вечірня школа, де навчається 562 учні, педагогічний персонал складає 116 осіб, з них 19 штатних працівників.

Начальник Головного управління статистики М. М. Колімбровський

Share