До відома виробників харчової продукції і сировини

З 1 червня набрала чинності Постанова КМУ «Про затвердження Порядку державної реєстрації генетично модифікованих організмів джерел харчових продуктів, а також харчових продуктів, косметичних та лікарських засобів, які містять такі організми, або отримані з їх використанням». Вона визначає процедуру їх державної реєстрації.

Для державної реєстрації продукції юридична або фізична особа подає до МОЗ заяву, в якій зазначається загальноприйнята назва продукції, торговельне найменування генетично модифікованих організмів мовою держави виробника, англійською та українською мовами, призначення, види і способи застосування продукції, найменування, адреси проживання, номерів телефону, телефаксу і електронної адреси, коду, згідно з ЄДРПОУ. До заяви додається висновок санітарно-епідеміологічної станції. А якщо продукція містить генетично модифіковані організми чи їх частини, здатні до самовідтворення або передачі спадкових факторів, — державної екологічної експертизи.

Державна реєстрація здійснюється безкоштовно на п’ятирічний термін шляхом внесення продукції до державного реєстру генетично модифікованих організмів джерел харчових продуктів, а також харчових продуктів, які містять генетично модифіковані організми або отримані з їх використанням.

Василь Жмендак

Share