Зважтеся на цей крок

Системи виховання дітей і догляду за ними в нашій країні впродовж багатьох десятиліть формувалися і розвивалися на основі ідеї виховання дітей у державних установах, таких як дитячі будинки, школи-інтернати. Однак останнім часом прийшло розуміння необхідності радикального реформування цих систем і створення альтернативних структур.

Діти, які виховуються у спеціалізованих установах, позбавляються сімейного тепла і турботи, невід’ємне право на які вони мають. Діти повинні жити в сім’ях, оточені батьківською ласкою і материнською любов’ю.

Направляти дитину до інтернатного закладу треба у крайньому випадку. Чим меншою є дитина і чим довше вона перебуває у закладі, тим більшою є завдана їй шкода.

Подоланням цієї важливої проблеми є організація сімейного виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, формами якого є усиновлення, опіка та піклування, створення прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу.

Усиновлення визнане в Україні пріоритетною формою влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. Внаслідок усиновлення дитина втрачає статус дитини-сироти і стає сином чи донькою.

Враховуючи суспільну значущість усиновлення в забезпеченні права кожної дитини на виховання в сім’ї, з метою підтримки та розвитку національного усиновлення та відповідно до Указу Президента України в Україні ЗО вересня оголошено Днем усиновлення.

Кількість українців, які бажають усиновити дитину, зростає щорічно.

У 2008 році наші співвітчизники усиновили 2066 дітей-сиріт. Протягом поточного року 913 дітей знайшли батьків в Україні.
З числа дітей, які підлягають усиновленню та перебувають на обліку у службі у справах дітей Косівської райдержадміністрації, у 2008 році усиновлено 5, а протягом поточного року усиновлено 6 дітей.

В серпні 2008 року у місті Косові створено дитячий будинок сімейного типу Юрія Івановича та Оксани Василівни Рубанюків, у який влаштовано 8 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. Двох дітей, позбавлених батьківського піклування довлаштовано у прийомну сім’ю Володимира Петровича та Марії Степанівни Григор’євих, які проживають у селі Розтоках.

За 2008 рік на 64 відсотки зменшилася кількість дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які перебували в інтернатних закладах на повному державному утриманні, в порівнянні з 2007 роком.

Служба у справах дітей райдержадміністрації веде облік дітей, які можуть бути усиновлені, га осіб, які бажають усиновити дитину. Здійснюється постійний контроль за дотриманням прав дітей після усиновлення. Особам, які бажають усиновити дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, надаються консультації та роз’яснення з даних питань.

Дорогі батьки! Зважтеся на цей крок! Ваша дитина на вас чекає!

Галина Мойсюк,
завідувач сектора з питань усиновлення, опіки, піклування та сімейних форм виховання дітей служби у справах дітей Косівсько оайдержадміністрації.

Share