Інвестиційне забезпечення економіки Косівського району за січень-червень 2009 року

Головне управління статистики інформує. За січень–червень 2009р. у розвиток економіки району підприємствами та організаціями вкладено 68,9 млн.грн. капітальних інвестицій. Найвагомішу частку з них (92,9%) склали інвестиції в основний капітал, обсяг яких порівняно з І півріччям попереднього року зріс у 3,1 раза. В розрахунку на одну особу населення району освоєно 724,5 грн. інвестицій.

Найбільш вагомі частки інвестицій в основний капітал вкладено у підприємства промисловості (81,2%) та будівництва (7,9%), їх обсяги зросли відповідно у 15,1 і 1,7 раза.

Майже втричі скоротились капіталовкладення у розвиток підприємств, що здійснюють операції з нерухомим майном, орендою, інжинірингом та надання послуг підприємцям, обсяг яких склав 4,1 млн.грн.

Капіталовкладення у житлове будівництво знизились на 65,4% і склали 4 млн.грн.

В.о. начальника Головного управління статистики Б. Мороз

Share