Діяльність малого підприємництва Косівського району у 2008 році

Головне управління статистики інформує. У 2008 році середньорічна кількість найманих працівників, зайнятих на підприємствах малого бізнесу, що зареєстровані на території Косівського району, склала 1284 особи, що на 5,5% більше, ніж у 2007 році.

На одному малому підприємстві працювало в середньому 6 осіб. Майже кожен третій із загальної кількості зайнятих на малих підприємствах працював на промислових підприємствах, кожен п’ятий — на підприємствах торгівлі; ремонту автомобілів, побутових виробів та предметів особистого вжитку, кожен шостий — на будівельних підприємствах.

За 2008 рік малими підприємствами реалізовано продукції, виконано робіт та надано послуг на 75,5 млн.грн., що на 48,3% більше, ніж у 2007 році (1,4% від загального обсягу реалізованої продукції малих підприємств області). Внесок малих підприємств у загальному обсязі економіки району склав 93,6% (у 2007 р. — 92,5%).
Більше половини обсягів реалізації малих підприємств припадає на торгівлю; ремонт автомобілів, побутових виробів та предметів особистого вжитку, 19% — на промисловість, 15% — на будівництво.

Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування (сальдо) малих підприємств склав 605,9 тис. грн. прибутку. Частка прибуткових підприємств становила 80,5%. Чистий збиток склав 231,6 тис. грн.
На 10 тисяч осіб наявного населення району у 2008 році припадало 24 малих підприємства проти 54 по області.

Начальник Головного управління статистики М. М. Колімбровський

Share