Інвестиційне забезпечення економіки Косівського району за 2008 рік

Головне управління статистики інформує. За 2008р. в розвиток економіки Косівського району підприємствами та організаціями вкладено 275,6 млн.грн. капітальних інвестицій. Найвагомішу частку з них (88,4%) склали інвестиції в основний капітал, обсяг яких порівняно з попереднім роком зріс у 4,9 раза. В розрахунку на одну особу населення району освоєно інвестицій на 2,8 тис.грн.

Понад 57% усіх коштів інвестовано у будівництво, де обсяги зросли у 64,7 раза.

Значно збільшились проти попереднього року обсяги інвестицій у розвиток готелів та ресторанів (у 29,4 раза), промисловості (у 7,8 раза), надання комунальних та індивідуальних послуг, діяльності у сфері культури та послуг (у 2,8 раза), діяльності транспорту і зв’язку (у 2,5 раза), освіти (у 1,8 раза).

Капіталовкладення у житлове будівництво знизились на 6,9% і склали 28,7 млн.грн.

В.о. начальника Головного управління статистики Б. Мороз

Share