Доходи, отримані за кордоном, оподатковуються

В Законі України «Про податок з доходів фізичних осіб» є окрема стаття, яка визначає порядок оподаткування доходів, отриманих за кордоном. Зокрема в п. 9.9  ст. 9  (має відповідну назву — «Оподаткування іноземних доходів») вказано: «Якщо джерело виплат будь-яких оподатковуваних доходів є іноземним, то сума такого доходу включається до складу загального річного оподатковуваного доходу платника податку — їх отримувача, який зобов’язаний подати річну декларацію».

Якщо особа офіційно працює у державі, з якою Україна має міжнародні угоди, ратифіковані Верховною Радою, то платник податку може зменшити суму річного податкового зобов’язання на суму тих податків, які він уже сплатив за кордоном. Це, передусім, стосується податків із заробітної плати. А ось податки на капітал, майно, поштові, інші непрямі податки, незалежно від того, чи підпадають вони під категорію прибуткових, чи вважаються окремими податками за законодавством іноземних держав, не зараховуються в Україні.

Для того, щоб сплачені за кордоном податки були визнані в Україні, необхідно представити довідку, отриману від державного податкового органу країни, в якій особа працювала, про суму стягнутого податку, а також про базу його нарахування. Така довідка має бути легалізована консульською установою України у відповідній державі.

Законом також дано визначення терміну фізичної особи-резидента. Це фізична особа, яка має місце проживання в Україні. Фізична особа вважається резидентом, якщо проживає також в іноземній державі, але має місце постійного проживання в Україні. Якщо особа має місце постійного проживання в іноземній державі, вона вважається резидентом, якщо має більш тісні особисті чи економічні зв’язки (центр життєвих інтересів) в Україні.

Якщо ж державу, в якій фізична особа має центр життєвих інтересів, не можна визначити, або якщо фізична особа не має місця постійного проживання у жодній з держав, вона вважається резидентом, якщо перебуває в Україні не менше 183 днів протягом податкового року.

Share