Бюджетні призначення виконано

2008 рік позначився значними темпами зростання надходжень до бюджету, які суттєво перевищили показники минулих років. Державна податкова служба району успішно виконала бюджетні призначення Міністерства фінансів України. До загального фонду Державного бюджету у 2008 році надійшло 4 998,7 тис.грн. (105,2% прогнозних завдань).

У порівнянні з аналогічним періодом минулого року інспекція досягла зростання надходжень з бюджетоформуючих платежів:

  • з податку на додану вартість — на 902,9 тис. грн. (на 43,4 %);
  • з податку на прибуток — на 486,9 тис. грн. (на 92,4 %).

Такий результат досягнуто за рахунок запровадження перспективних методів взаємодії податкової інспекції з платниками податків. Індивідуальна робота з підприємствами за галузевим принципом дала змогу поліпшити рівень податкової віддачі з податку на прибуток до рівня 1,12% (при 0,76% у 2007 році).

Значну увагу було приділено контролюючій функції. При зменшенні загальної кількості перевірок у 2008 році — на 19% — одночасно підвищилася їх ефективність. За цей період працівники ДПІ провели 885 документальних та оперативних перевірок юридичних і фізичних осіб з питань дотримання податкового, валютного та іншого законодавства. За результатами перевірок до бюджету додатково донараховано 881,0 тис. грн. податків, зборів та обов’язкових платежів.

Одним із джерел наповнення бюджету є податковий борг. У 2008 році спостерігалася тенденція до його зменшення. Якщо станом на 1.01.2008 р. податковий борг (із врахуванням підприємств-банкрутів) складав 1813,1 тис. грн., то станом на 1.01.2009 р. — 1320,7 тис. грн. У результаті вжитих заходів з погашення податкового боргу забезпечено надходжень до Зведеного бюджету на суму 461,7 тис. грн., в тому числі до Державного бюджету — 300,7 тис. грн.

З метою зменшення податкового боргу інспекція заявила позови до суду про визнання боржників банкрутами та стягнення боргу за рахунок активів. Всього припинено провадження по 10 справах про визнання боржників банкрутами на суму 969,9 тис. грн., від стягнення податкового боргу в судовому порядку надійшло 59,3 тис. грн. За рішеннями судів на користь держави вирішено 74 справи на загальну суму 1086,7 тис. грн.

Тісна співпраця з органами місцевого самоврядування дозволила виконати місцевий бюджет у повному обсязі. Планові завдання з мобілізації податків і зборів, що контролюються податковою службою, до місцевого бюджету за 2008 рік виконані на 115,9%, надходження становлять 30142,4 тис. грн., додатково забезпечено 4143,9 тис. грн. Бюджетні призначення виконано з усіх платежів із значним приростом. У порівнянні з минулим роком надходження зросли на 8 070,6 тис. грн. або на 36,6%.

Виконувати напружені завдання в поточному році державній податковій інспекції доведеться у складних економічних умовах. Згідно зі «Стратегічним планом заходів ДПА України на 2009 рік» робота буде проводитись за такими основними напрямами:

  • підвищення рівня податкової культури та якості інформаційного супроводу платників податків;
  • посилення кадрового потенціалу, запобігання й недопущення корупційних проявів у роботі органів ДПС;
  • запровадження нових підходів до аналізу фінансово-господарської діяльності суб’єктів господарювання;
  • забезпечення контролю за повнотою та своєчасністю надходжень платежів до Держбюджету, посилення роботи з підприємствами, що ухиляються від сплати податків.

2009 рік податкова інспекція розпочала вдало — в січні виконано планові завдання з надходжень платежів до Державного бюджету на 108,9%, надійшло 590,2 тис. грн., а до місцевого бюджету — 2112,5 тис. грн.

Сподіваюся, що в тісній співпраці з платниками податків, місцевими радами, райдержадміністрацією нам вдасться забезпечити ритмічність та повноту наповнення бюджету протягом року.

О. Мельниченко,
начальник державної податкової інспекції у Косівському районі.

Share