Мобільні телефони. Зручно. Чи безпечно?

Українці з особливого недовірою ставляться до всіляких антен та радіопередавачів, підозрюючи, що сусідство з такими технологічними об’єктами становить загрозу здоров’ю. А чи небезпечні для людини антени стільникового зв’язку? Про це ми попросили розповісти завідуючого лабораторією контролю за електромагнітним випромінюванням та санітарним станом атмосферного повітря санітарно-епідеміологічної міста Києва Володимира Івановича Коваленка.

— Саме системи стільникового зв’язку виступають головним джерелом так званого неіо-нізуючого випромінювання?

— Основним джерелом електромагнітного випромінювання цих виступають антени приймально-передавальних базових радіорелейних станцій, встановлюються на висоті 15 м до 120 м поверхні землі. Найчастіше на дахах будинків, як правило, у густонаселених районах, а у низці випадків й безпосередньо на жилих будинках.

— Ось-ось, «безпосередньо на жилих будинках» — з цього місця детальніше, будь ласка.

— Якщо ви гадаєте, що сам факт встановлення антен стільникового зв’язку на даху жилого будинку становить загрозу здоров’ю його мешканців, то маю вас заспокоїти. На підставі досліджень спеціалістів Інституту та медичної екологи Марзеєва АМН України встановлено, що рівень напруженості електромагнітних полів, який створюється базовими станціями на відстані 1-50 метрів на висоті установки випромінювача, коливається 2,63 до 0,76 В/м при гранично-допустимому 3 В/м.

У результаті багаторічних спостережень встановлено, що за умови розміщення та експлуатації радіотехнічних засобів з урахуванням санітарних вимог електромагнітного випромінювання базових станцій навіть значно нижчі чутливості вимірювальних приладів.

Значно небезпечнішими самі мобільні телефони. При використанні стільникового телефону його антена розміщується безпосередньо біля голови людини. Встановлено, що найбільші щільності потоку електромагнітної реєструються у безпосередній близькості радіотелефону на відстані 5 см складають залежно типу телефону 20 до 159 мкВт/см.

Нормативи електромагнітного випромінювання для оцінки впливу даного фактора на головний мозок організм поки що не розроблені. Тому рекомендують не користуватися мобільними телефонами вагітним дітям до 8 років та зменшити тривалість розмов до 3-4 хвилин. Потужність же базової лише у 100 разів перевищує потужність стільникового телефоне, що становить 20 ватт проти 0,2 ватта. До речі, потужність електромагнітної падає пропорційно квадрату відстані джерела випромінювання.

Отже, при відстані до 100 метрів вона зменшується у 10 разів, тобто потужність базової буде дорівнювати потужності телефону.

— На підставі яких нормативних документів здійснюється контроль за електромагнітним випромінюванням та хто уповноважений за законом його здійснювати?

— Захист населення шкідливого впливу неіонізуючого випромінювання здійснюється згідно Законом України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя». А ось спостереження за рівнями неіонізуючого (електромагнітного у даному разі) випромінювання у місцях проживання відпочинку населення покладається на Міністерство охорони здоров’я згідно з постановою Кабінету України 30 березня 1998 р. № 391. Заходи щодо захисту населення повинні здійснювати органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування, підприємства, установи та організації, окремі громадяни.

— При роботі стільникового зв’язку його основні компоненти — стільниковий телефон базова станція — створюють електромагнітне поле. Користувач такого телефону, людина, яка його не використовує, але мешкає поблизу стільникового зв’язку, знаходиться у цьому електромагнітному полі…

— Сьогодні в нараховується понад 5 мільйонів користувачів стільникових телефонів, більш як 40 мільйонів людей мешкають на територіях, охоплених стільниковим зв’язком. Ця проблема, дійсно, всіх. Не можна сказати, що електромагнітне поле стільникового телефону «проходить повз» організм людини. Хто намагається таке твердити, або свідомо вводить аудиторію в оману, або повним дилетантом.

При розмові по стільниковому телефону електромагнітне поле проникає у тіло людини поглинається ним. Передусім, тканинами голови: шкіряним покривом, вухом, частиною головного
мозку, включаючи зоровий аналізатор. Це розуміють фахівці, більш того — розробники стільникових телефонів враховують факт, що частина електромагнітної «застрягає» у голові, відповідно корегують технічні параметри антени передавача радіотелефону.

Проводяться численні дослідження, але остаточного вердикту вчених немає досі. Причин цьому багато — складність проблеми для дослідників, лобістські завдання промисловості, інтереси урядів різних країн міжнародних організацій Загалом, резонів досить багато, однак крайнім виявляється споживач.

— На думку авторитетного американського журналу «Microwave News» ми — власники стільникового телефону, хто мешкає на територіях, охоплених мережами стільникового зв’язку, — учасниками унікального в масового експерименту.

— Американці мають рацію. Всесвітня організація охорони здоров’я констатує, що наслідки впливу електромагнітних полів стільникового зв’язку, як на окремих людей, так на популяцію людей загалом, ще не з’ясовані. Тому, з одного боку, необхідно активно продовжувати дослідження, з іншого боку — дотримуватися попереджувального принципу у забезпеченні безпеки. Цей принцип свідчить, що якщо хоч би одна-єдина підозра на негативні наслідки, нехай ще не доведені остаточно, то слід зробити все можливе, щоб цих наслідків уникнути.

Розмову Ярослав Шлапак. (Укрінформ)

Share