1 грудня — День працівників прокуратури

На захисті конституційних прав

Прокуратура України здійснює свою діяльність на підставі Закону України «Про прокуратуру» від 5 листопада 1991 року та ст. 121 Конституції України.

За 11 місяців 2008 року прокуратура району порушила 31 кримінальну справу.

З метою захисту конституційних прав громадян, протягом 11 місяців поточного року порушено 18 кримінальних справ, з них про порушення законодавства про охорону праці — 7, охорону прав неповнолітніх — 2.

У сфері економічних відносин порушено 7 кримінальних справ, в тому числі щодо порушень закону у сфері державної та комунальної власності 5 справ, бюджетної системи.— 1, та 1 кримінальну справу — у банківській системі.

При здійсненні прокурорського нагляду за охороною навколишнього природного середовища порушено 6 кримінальних справ, з них дві — у сфері охорони земельних ресурсів та 4 — у сфері лісових ресурсів.

При здійсненні наглядової діяльності за додержанням і правильним застосуванням законів органами виконавчої влади, місцевого самоврядування, підприємствами, установами і організаціями прокуратура району принесла 77 протестів на незаконні рішення зазначених органів.

Так, з метою захисту конституційних прав громадян прокурор приніс 38 протестів, в тому числі 21 — на виявлені порушення законодавства про адміністративні правопорушення, та 3 — з метою захисту прав неповнолітніх.

Інші протести приносились прокуратурою району у сфері економічних відносин (9), при виконанні рішень судів — 13 та при порушенні вимог земельного законодавства — 9.

Крім того, протягом зазначеного періоду прокуратура району, за результатами проведених перевірок, притягнула до адміністративної та дисциплінарної відповідальності 207 посадових осіб. Серед них найбільше притягнуто працівників лісової охорони — 87 осіб, за порушення конституційних прав громадян — 62 особи, в тому числі — за порушення законодавства щодо оплати праці, охорони праці, захисту прав споживачів, охорони здоров’я, захисту прав неповнолітніх та адміністративного законодавства.

Прокуратура району, відповідно до ст. 12 Закону України «Про прокуратуру», розглядає звернення громадян. Протягом 10 місяців поточного року до прокуратури району надійшло 501 звернення громадян та прийнято на особистому прийомі прокурором 35 осіб. Із загальної кількості звернень 170 направлено в інші органи і відомства, оскільки питання, які ставилися у зверненнях, не входять до компетенції органів прокуратури.

На виконання покладеної на прокуратуру функції представництва інтересів громадянина або держави в суді, прокуратура району за 11 місяців 2008 року заявила в інтересах держави 220 позовів. З них 175 заявлено в порядку цивільного, 4 — в порядку господарського та 34 позови — у порядку адміністративного судочинства.

Серед позовів, заявлених у цивільному судочинстві, переважають позови в інтересах лісогосподарських підприємств району про відшкодування шкоди, заподіяної самовільними рубками лісу. Таких заявлено 73 на загальну суму 170 тис. грн. Велика кількість позовів у вказаній галузі обумовлена тим фактом, що пріоритетним напрямком всебічного розвитку Косівського району є охорона, збереження та відтворення найбільшого багатства району — лісів.

Також прокуратура району продовжує практику заявлений позовів в інтересах ДПІ в Косівському районі про стягнення податку з власників транспортних засобів. Протягом 2008 року заявлено 25 позовів вказаної категорії, з яких у суді розглянуто 12 (7 позовів задоволено, а 5 позовів закрито у зв’язку з добровільним виконанням боржником позовних вимог — сплати суми податкової заборгованості).

Також прокуратура району заявила 11 позовних заяв про визнання нечинними незаконних актів (рішень) органів місцевого самоврядування га 4-х державних актів на право приватної власності на земельні ділянки. Крім того, прокуратура району заявила 17 позовів на суму 13 тис. грн. в інтересах працівників у кримінальних справах відносно суб’єктів підприємницької діяльності за допущені грубі порушення законодавства про працю (використання найманої праці без укладення з ними трудових угод). На даний час розглянуто та задоволено 9 таких заяв на суму 9 тис. грн.

Не залишено поза увагою і співпрацю прокуратури з фондами соціальної спрямованості. В інтересах управління Пенсійного фонду в Косівському районі заявлено 2 позови до Господарського суду про визнання банкрутом боржника, а З — до Адміністративного суду про стягнення заборгованості обов’язкових платежів до Пенсійного фонду.

Відповідно до ст. 5 Закону України «Про прокуратуру», на органи прокуратури України покладено функцію підтримання державного обвинувачення у суді. На виконання покладеної функції, прокуратура Косівського району в 2007 році направила до суду 116 кримінальних справ з обвинувальним висновком, з яких розглянуто судом із постановленням вироку 90 кримінальних справ.

Василь Хомин,
прокурор Косівського району,
старший радник юстиції

Share