Рішення суду — доля людини

Для українського суспільства професія юриста в особливій пошані, тим більше нині, коли у громадян формується правова свідомість і правова культура, відбувається процес розвитку правової демократичної держави. Важливо дотримуватися у реальному житті принципу верховенства права, посилення правових гарантій захисту людей.

В гостях у «Гуцульського краю» побував начальник управління юстиції в Косівському районі В. Д. ВОРСУЛЯК і відповів на запитання нашого кореспондента.

— Василю Дмитровичу, цього року виповнилося 10 років з моменту прийняття Закону України «Про державну виконавчу службу» —як пройшов процес становлення, які функції покладено державою на цю службу?

— Державна виконавча служба входить до системи органів Міністерства юстиції України, а її структура визначена у ст. З цього Закону. Згідно з положенням про Міністерство юстиції України, затвердженим Указом Президента України від ЗО грудня 1997 р. № 1396/97, Міністерство юстиції України є головним (провідним) органом у системі центральних, органів виконавчої влади щодо забезпечення реалізації” державної правової політики. З цього випливає, що організація та практичне виконання рішень судів та інших органів є невід’ємною частиною державної правової політики. При цьому, з огляду на те, що Міністерство юстиції України є органом виконавчої влади, діяльність державної виконавчої служби представляє собою один із проявів практичної реалізації виконавчої влади.

Крім того, у частині 1 цієї статті закріплено основну функцію державної виконавчої служби, а саме — практичне виконання рішень різноманітних.органів, що здійснюють правозастосування (судів, третейських судів та інших органів).

Зокрема органи та посадові особи державної виконавчої служби здійснюють передбачені законодавством України заходи щодо виконання:

 • рішень, ухвал і постанов судів у цивільних справах;
 • вироків, ухвал і постанов судів у кримінальних справах у частині майнових стягнень;
 • постанов судів у частині майнових стягнень у справах про адміністративні правопорушення;
 • рішень, ухвал, постанов господарських судів;
 • виконавчих написів нотаріусів;
 • постанов, винесених органами (посадовими особами), уповноваженими законом розглядати справи про адміністративні правопорушення у випадках, передбачених законом;
 • рішень Європейського Суду з прав людини з урахуванням особливостей, передбачених Законом «Про виконання рішень Європейського Суду з прав людини»;
 • рішень державних органів, прийнятих з питань володіння і користування культовими будівлями та майном;
 • рішень Антимонопольного комітету України та його територіальних відділень у передбачйних законом випадках;
 • постанов державного виконавця про стягнення виконавчого збору, витрат на проведення виконавчих дій, накладення штрафу;
 • рішень інших органів державної влади у випадках, якщо за законом їх виконання покладено на державну виконавчу спужбу.

Включення державної виконавчої служби у систему органів виконавчої влади і визначення її основної функції — виконання рішень судів та інших органів — свідчить про те, що практична реалізація виконавчої влади полягає не тільки в організації виконання законів та інших нормативно-правових актів, але й в організації виконання та практичному виконанні індивідуальних рішень правового характеру. Тим самим закладаються основи механізму втілення у житті волі держави, відображеної в рішеннях судів та інших органів.

Важливим моментом, відображеним у частині 1 цієї статті, є вказівка на те, що державна виконавча служба здійснює виконання рішень відповідно цо законів України. Це означає, що процедура і принципи виконання рішень мають бути визначені виключно на законодавчому рівні. Це положення також підкріплюється вимогою частини 2 ст. 19 Конституції України про те, що органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов’язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

— Які найбільш проблемні рішення направляються для виконання у відділ державної виконавчої служби?

— Найбільш проблемні рішення наступні: стягнення аліментів (непрацюючі батьки-платники аліментів, ухилення від сплати аліментів); пісопорушення (в основному відсутнє майно та кошти, на які можна звернути стягнення); виконавчі документи, за якими відповідачами є органи місцевого самоврядування — сільські ради.

— Василю Дмитровичу, чи часто у практиці Вашої роботи бувають правові колізії, які призводять до різного роду непорозумінь, скарг громадян, які до Вас звертаються?

— На письмові запити громадян про видачу повторних свідоцтв (довідок) відповідь надсилається протягом 15 днів. У разі відсутності актового запису у відділі РАЦСу, заява про видачу повторного свідоцтва (довідки) пересипається для подальшого виконання до відділу РАЦСу Головного управління юстиції в Івано-Франківській області. Якщо актовий запис також відсутній у відділі РАЦСу Головного управління юстиції, то заявникові видається або надсилається повідомпення про відсутність актового запису цивільного стану за встановленою формою (щодо осіб, які живі). На померлих осіб чинним законодавством не передбачено видачу повторних свідоцтв (крім свідоцтв про смерть), за заявами громадян може бути видана довідка про проведену реєстрацію за наявності відповідного виду актового запису. У разі відсутності актового запису громадянам роз’яснюється порядок.

Так, у випадку п. Майка В. — щодо оформлення спадкової справи, запит оформляє нотаріальна контора, і ми даємо офіційну відповідь.

Церковні книги по с. Брустурах збереглися за 1909, 1933 по 1937 роки. Це єдиний примірник, переданий нам церквою.

Хочу відзначити, що юристи зобов’язані дотримуватися юридичної етики, бути прикладом правосвідомої і юридично культурної людини.

Варто правникам особливу увагу приділяти людям, які мають не дуже високий сог ціальний захист, опинилися в скрутному психологічному становищі.

За будь-яких обставин слід прагнути зберегти честь та людську гідність, і діяти згідно з Конституцією і Божими законами, при цьому керуватися як національним, так і міжнародним правом і діяти добросовісно, відповідно до професійної етики.

Розмову вів Мирослав Лучко

Share