Електромагнітні поля

Людська цивілізація у своєму розвитку постійно вносить у довкілля все нові і нові фактори, які бумерангом суттєво впливають на організм людини. Серед таких факторів найцікавішим на сьогодні є електромагнітні поля (далі— ЕМП).

Ще недавно ця проблема не була такою актуальною, а сьогодні електромагнітне забруднення — «електронний смог» — охоплює усі сфери середовища існування людини. Образно кажучи, ми купаємося в електромагнітних хвилях. Діапазон цих хвиль невпинно розширюється. Якщо раніше людина контактувала з низькочастотними полями (50-60 Гц) (у побуті і на виробництві) та з радіочастотними полями, що випромінюються радіо- і телекомунікативними передавачами, то зараз інтенсивно розвивається щільниковий зв’язок, який додає нові частоти до спектру, що повсюдно використовується.

Як новий екологічний фактор впливає на здоров’я людей? На сьогодні вже можна визначити (означити) найчутливіші до ЕМП системи організму. Це нервова, імунна, ендокринна і статева системи. Надзвичайно небезпечні ЕМП для дітей, вагітних жінок, людей із захворюваннями центральної нервової, гормональної і серцево-судинної системи, людей з послабленим імунітетом.

У вступній частині Міжнародної програми Всесвітньої організації охорони здоров’я «Електромагнітне поле і здоров’я людини» передбачаються наступні прогнози стосовно віддалених наслідків постійної дії ЕМП: «Припускається, що медичні наслідки, такі як захворювання на рак, зміни в поведінці, втрата пам’яті, хвороби Паркінсона та Альцгеймера, СНІД, симптом раптової смерті зовні здорової дитини та багато інших станів, включаючи підвищення рівня самогубств, є результатом впливу електромагнітних полів». Це страшне припущення — результат ґрунтовного аналізу експериментальних та епідеміологічних даних, що нагромаджено за час вивчення даної проблеми світовим науковим товариством.

Природним джерелом електромагнітного поля є геомагнітне поле Землі, що складається з постійного (99%) та змінного (1%) полів. Постійне магнітне поле землі спричинюється процесами, що відбуваються у рідкому металевому ядрі планети. Змінне геомагнітне поле породжується струмами у магнітосфері та іоносфері. Потужні збурення у магнітосфері — магнітні бурі — багаторазово збільшують амплітуду змінної складової геомагнітного поля.

Природним джерелом ЕМП є теж радіохвилі, що випромінюються космічними джерелами. Вони характеризуються широким діапазоном частот Антропогенними (результат діяльності людини) джерелами ЕМП є промислові процеси, системи передачі та розподілення електроенергії, електромагніти, поля електростатичних зарядів у промисловості та побуті.

Людина постійно живе під впливом електромагнітних полів як природного, так і антропогенного походження. У масовій свідомості ЕМП звичайно асоціюється з високовольтними лініями електропередач (ЛЕП) і електростанціями. Проте ЕМП впливають на людину і при звичайному користуванні побутовими електроприладами. А магнітне поле, що його генерують декілька побутових електроприладів одночасно, може бути порівняне за впливом з електромагнітним полем, що генерується ЛЕП.

І електромагнітне поле в діапазоні 50Гц у житлових приміщеннях становить певний інтерес, оскільки це найменш контрольоване опромінення. Електричне поле у житлових будинках визначається в межах 1-10 в/м. Але зустрічаються місця підвищеного рівня, наприклад біля незаземленого монітора комп’ютера на відстані 0,5 м. поле може сягати 150-170 в/м. Щодо магнітної складової ЕМП, то пильну увагу дослідників привертають рівні магнітної індукції величиною 0,2 мк Тл і вище.

До відома читачів: така величина магнітної індукції реєструється на відстані 1,1 м від екрану телевізора, 0,25 м від ручки електропраски, 0,1 м — від мотора холодильника. Власне ці величини магнітної індукції, за дослідженнями вчених Фінляндії, становлять ризик розвитку пухлинного процесу (лейкемії) у дітей. Результати канадсько-французького дослідження, проведеного серед службовців трьох енергокомпаній (223 тис. осіб), засвідчили статистично значне підвищення онкологічного ризику.

Одначе сьогодні ми ще не можемо однозначно назвати ЕМП канцерогенним чинником довкілля. Проте оцінка впливу ЕМП на людину постійно досліджується в рамках багатьох міжнародних програм. Так, міжнародний проект у рамках Програми наукової кооперації ЕЄС передбачає проведення дослідницьких робіт з вивчення впливу щільникового зв’язку та ЕМП радіочастотного діапазону на людину.

З наведених посилань на дослід ження щодо шкідливості ЕМП є очевидним, що наскільки можливо, належить уникати проживання у безпосередній близькості до високовольтних ліній електропередач, електростанцій та силових підстанцій, які є джерелами ЕМП. Теж треба уникати перевантаження електричним та електронним обладнанням свого помешкання, яке доцільно розташовувати в ньому рівномірно.

Роман Кабин,
хімік за фахом, депутат Косівської міської ради

Share