Загальноосвітні навчальні заклади Косівщини на початок 2008/09 навчального років

За даними Головного управління статистики, на початок 2008/09 навчального року в районі функціонувало 58 денних загальноосвітніх навчальних закладів. Чисельність учнів в них склала 11238 особи проти 11696 на початок попереднього навчального року. В міських поселеннях функціонувало 7 закладів і навчалося 2385 учнів, у сільській місцевості відповідно 51 і 8853.

У 3 навчальних закладах заняття ведуться у дві зміни. У другу зміну навчається 58 учнів, що складає 0,5% від загальної їх кількості проти 0,7% у минулому році.

У поточному році свідоцтво про неповну середню освіту отримали 1220 учнів, атестат про повну загальну середню освіту — 748 випускників загальноосвітніх навчальних закладів.

Навчально-виховну роботу у денних загальноосвітніх навчальних закладах проводять 1540 вчителів (включаючи сумісників).

Крім того, у районі функціонує вечірня школа, де навчається 565 учнів, педагогічний персонал складає 116 осіб, з них 19 штатних працівників.

Начальник Головного управління статистики
М. М. Колімбровський

Share