Зверненням громадян — значну увагу

В управлінні земельних ресурсів у Косівському районі розглядом заяв і скарг займається відділ правового забезпечення та роботи із зверненнями громадян. Звернення із земельних питань розглядаємо ті, які надходять від громадян, а також за дорученням районної ради, райдержадміністрації, головного управління Держкомзему в Івано-Франківській області.

Жителям району слід знати, що розгляд заяв і скарг громадян регламентований Конституцією України, Законами України «Про звернення громадян», Указом Президента України «Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування» від 07.02.2008 р. № 109.

Тому громадянам, які мають намір звернутися до органів державної влади, органів місцевого самоврядування з наболілих питань, варто ознайомитися з цими нормативно-правовими актами щодо забезпечення реалізації свого конституційного права на звернення. Переважна більшість звернень, що надходять до управління, могли б бути вирішені на місці, а саме: вирішення органами місцевого самоврядування земельних спорів (встановлення меж земельних ділянок, самовільне зайняття земельних ділянок, дотримання правил добросусідства), порушення термінів органами місцевого самоврядування при розгляді заяв громадян про надання у власність або у користування земельних ділянок.

107 звернень, які розглянуто управлінням, за тематикою можна поділити на групи:

  • роз’яснення земельного законодавства — 36 звернень;
  • надання (повернення)та вилучення земельних ділянок — 11 звернень;
  • вирішення земельних спорів — 42 звернення;
  • скарги на дії службових осіб місцевого самоврядування та органів виконавчої влади — 15 звернень.

Особливим питанням для району є звернення громадян з вирішення земельних спорів різного характеру, в тому числі користування під’їзними дорогами, повернення родинних земель.

З початку 2008 року на особистому прийомі начальника, заступника начальника, начальників відділів, спеціалістів управління побувало 400 громадян району, яким дано роз’яснення земельного законодавства з тих питань, які їх цікавили.

Найбільше звернень надійшло від громадян Косівської міської, Вербовецької, Старокутської, Малорожинської, Середньоберезівської сільських рад.

До управління надійшло 15 повторних звернень громадян.

З цього приводу хочемо довести до відома, що статтею 8 Закону України «Про звернення громадян» визначено, що письмове звернення без зазначення місця проживання, не підписане автором (авторами), а також таке, з якого не можливо встановити авторство, визнається анонімним і розгляду не підлягає.

Не розглядаються повторні звернення одним і тим же органом від одного і того ж громадянина з одного і того ж питання, якщо перше вирішено по суті, а також ті звернення, термін розгляду яких передбачено статтею 17 цього Закону, та звернення осіб, визнаних судом недієздатними. Рішення про припинення розгляду такого звернення приймає керівник органу, про що повідомляється особі, яка подала звернення.

В основному, звернення громадян розглядаються з виїздом на місце розташування земельної ділянки та із залученням посадових осіб органів місцевого самоврядування з метою вирішення спірних питань в галузі регулювання земельних відносин га усунення причин, що сприяють їх виникненню.

Для надання методичної та практичної допомоги місцевим радам, щомісячно (останній вівторок місяця) проводяться наради-семінари за участю землевпорядників сільських, селищних та міської рад з роз’яснення земельного законодавства.

Проведено районний і 2 кущові семінари-навчання на базі Кобаківської і Шешорської сільських рад, до кінця року буде проведений кущовий семінар на базі Акришірської ради за участю спеціалістів управління, голів, землевпорядників, а також голів земельних комісій місцевих рад Березівського куща.

Потік звернень громадян в різні інстанції із земельних питань можна зменшити, якщо б ефективніше працювали земельні комісії на місцях, не порушувалися терміни розгляду заяв громадян на сесіях місцевих рад та своєчасно видавались рішення на руки спірним сторонам після розгляду земельного спору, прийняття рішень згідно з чинним земельним законодавством. Однак є категорія скаржників, які пишуть у різні інстанції скарги, маючи з даного спірного питання рішення суду. Радимо їм прислухатися до тих неодноразових рекомендацій, які надавались управлінням земельних ресурсів, і робити висновки з неправомірності скарг, які надсилають в різні інстанції.

Г. Цицак,
головний спеціаліст відділу правового забезпечення та роботи із зверненнями громадян управління земельних ресурсів у Косівському районі

Share