Проблеми збереження та використання пам’яток культурної спадщини — пріоритетне питання сьогодення

Культурна спадщина — це одна із надзвичайно важливих складових історичної пам’яті будь-якої нації. І не випадково, що у цивілізованих країнах збереженню пам’яток приділяється велика увага. Недаремно загарбники намагалися або вкрасти, або перекрутити нашу історію.

В області на державному обліку перебуває 3903 пам’ятки, з них: 1490 —  пам’ятки археології (у тому числі 15 — національного значення), 833 —  пам’ятки історії (у тому числі 8 — національного значення), 155 — пам’ятки монументального мистецтва (у тому числі 1 — національного значення), 1360 — пам’ятки архітектури, містобудування, (у тому числі 87 —  національного значення). Переважна більшість пам’яток архітектури, містобудування — споруди дерев’яної і мурованої культової архітектури, пам’ятки житлового і громадського будівництва, зосередженого, в основному, в історичних містах.

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 26.07. 2001 р. № 878, 29 населених пунктів Івано-Франківської області внесено до Списку історичних населених місць України.

Статус історичного населеного місця зобов’язує здійснювати будь-які містобудівельні, архітектурні та ландшафтні перетворення, будівельні, шляхові, земляні роботи, реалізація яких може позначитись на стані пам’яток, їх територіях і зонах охорони, за умови дотримання історико-архітектурних опорних планів історичних населених місць. А тому, з метою регулювання забудови та господарської діяльності, яка може позначитися на стані збереження пам’яток культурної спадщини в населених пунктах, занесених до Списку історичних населених місць України при формуванні міських і районних бюджетів необхідно передбачати кошти на виготовлення історико-архітектурних опорних планів історичних населених місць (Постанова Кабінету Міністрів України від 03.07.2006 р. № 909).

Опорні плани передбачають чітке визначення зон охорони пам’яток культурної спадщини та режими їх використання: зони регулювання забудови, зони охоронюваного ландшафту та зони охорони археологічного культурного шару. В більшості населених пунктів, занесених до Списку історичних населених місць України, не визначено чіткі межі історичних ареалів. Проводиться неконтрольована забудова історичних центрів, через що втрачається автентична містобудівельна структура населених місць. Великих втрат зазнають історичні ареали через перебудови, переобладнання, засилля рекламної продукції на пам’ятках архітектури. Відповідальність за такі дії згідно зі ст. ЗО Закону України «Про охорону культурної спадщини» несуть органи місцевого самоврядування, які зобов’язані припиняти будь-яку діяльність юридичних або фізичних осіб, що створює загрозу пам’яткам, і негайно повідомляти про це орган охорони культурної спадщини.

Технічний стан більшості пам’яток архітектури — задовільний. Дещо покращився в останні роки стан культових споруд після передачі їх релігійним громадам. В незадовільному технічному стані знаходиться 98 пам’яток архітектури. Найбільше їх в м. Івано-Франківську — 21. В основному, це житлові будинки XVIII – XIX ст., 10 пам’яток — в волинському районі, по 8 — в Коломийському і Снятинському районах, 9 пам’яток — у Тлумацькому районі та ін. 22 пам’ятки знаходяться в аварійному стані. Серед них такі пам’ятки національного значення, як доменна піч 1810 р. в Рожнятівському районі, солеварня в м. Долині, садибний комплексXVIII ст. в с. Приозерному Рогатинського району, замки в с. Чернелиця і с. Ракі-вець Городенківського району, Пнівський замок у Надвірнянському районі, костел Непорочного Зачаття Пречистої Діви Марії в м. Ґороденці, обсерваторія 1937 р. на горі Піп Іван у Верховинському районі та багато інших.

Серед археологічних пам’яток — близько 300 трипільських поселень, 40 могильників і 20 поселень культури карпатських курганів, 250 пам’яток черняхівської культури (II -V ст.) та 325 давньоруських поселень і 60 городищ.

Особливої уваги заслуговує проблема збереження та використання пам’яток сакральної архітектури — дерев’яних та мурованих церков.

В області під охороною держави перебуває 587 пам’яток сакральної архітектури, в тому числі: церков — 446, дзвіниць — 88, каплиць — 2, костелів — 31, синагог — 7, келій, палат духівництва — 6, монастирів — 7. З них — пам’яток національного значення — 122, місцевого значення — 465.

Майже всі пам’ятки сакральної архітектури передані у встановленому порядку у власність або користування релігійним громадам. На них і покладено обов’язки по забезпеченню дотримання чинного законодавства під час експлуатації будівель та проведенні ремонтно-реставраційних робіт.

Переважна більшість церковних громад з відповідальністю ставляться до збереження сакральної архітектури, вживають своєчасні, дієві заходи до проведення за власні кошти ремонтних робіт.

Але виявлено серйозні порушення церковними громадами чинного законодавства щодо збереження пам’яток при експлуатації та проведенні ремонтно-реставраційних робіт церковних будівель.

Внаслідок незадовільної експлуатації електромережі та електрообладнання, неуважність при спаленні свічок, протягом 16 років втрачено через пожежу 17 дерев’яних церков, 12 церков —- пам’яток архітектури місцевого значення, — громади самовільно розібрали з причини аварійності несучих конструкцій.

Окремі релігійні громади самовільно оббивають дерев’яні церкви бляхою, «обновлюють», перемальовуючи, старовинні ікони та іконостаси, покривають їх дерев’яні частини блискучою, під золото, плівкою та ін.

В області є випадки спроб заміни історичних іконостасів на нові малоцінні. В с. Устя Снятинського району завдяки втручанню органу охорони культурної спадщини було попереджено спробу заміни автентичного іконостасу п. 18 ст. на новий, який не є історичною чи мистецькою цінністю.

Є випадки будівництва нових церков поблизу пам’яток архітектури з порушенням протипожежних розривів, спорудження нових цегляних церков ззовні існуючих дерев’яних (обмуровування), через що, фактично, втрачено дерев’яну пам’ятку 1853 р. в с. Делева Тлумацького району.

Органом охорони культурної спадщини (керівник А.З.Давидюк) подано пропозиції до переліку існуючих пам’яток дерев’яної сакральної архітектури Івано-Франківської області, що потребують невідкладних ремонтно-реставраційних робіт. Негайного проведення ремонтно-реставраційних робіт вимагають 129 унікальних пам’яток — дерев’яних церков, конструкції яких, внаслідок дії природних чинників руйнування, втрачають свою несучу здатність, їх деревина прогнила, уражена біологічними шкідниками. За попередніми розрахунками, для ліквідації аварійного стану та проведення ремонтно-рес-гавраційних робіт необхідні кошти в сумі 8,5 млн. грн.

Вищезгадані пропозиції увійшли до Концепції та Програми національного і духовного відродження Івано-Франківщини. Основною причиною проблеми збереження та використання пам’яток сакральної архітектури поряд з недостатнім фінансуванням є відмова їх користувачів від укладення охоронних договорів, в яких чітко прописуються режими використання пам’яток, обліковуються всі матеріальні культурні цінності, вказується матеріальна та юридична відповідальність за їх пошкодження.

Дуже важливим є факт підписання міжобласної Декларації про проголошення 2008 року Роком замків та палаців Західної України.

На території Івано-Франківської області збереглися залишки 7-х замків (о Пнів, с. Раковець, с-ще Чернелиця, м. Галич, с. Маріампіль, с-ще Рожнятів, м. Надвірна), 4-ох палаців, оборонний монастир-скит, 2 замкових скельних комплекси, 8 місць розташування земляних валів колишніх замків-фортець. Серед зазначених пам’яток 6 — пам’ятки національного значення.

Внаслідок недостатнього виділення коштів з Державного та місцевих бюджетів на проведення поточних і капітальних ремонтів, окремі пам’ятки перебувають у загрозливо-аварійному стані. Роботи з ремонту та реставрації проводяться лиш на замку 16 ст. в с. Пнів Надвірнянського р-ну та замку 14-18 ст. в м. Галичі (знаходиться на балансі Національного заповідника «Давній Галич»).

Замок та башта замку 17 ст. в с. Раковець Городенківського району, замок 16 ст. в с. Чернелиця Городенківського району внаслідок систематичного недофінансування ремонтно-реставраційних і проектно-кошторисних робіт перебувають в аварійному стані та продовжують руйнуватись.

Враховуючи швидкі темпи розвитку туристичної галузі, зростання зацікавленості пам’ятками культурної спадщини як основними об’єктами, що визначають привабливість туристичних зон та маршрутів, розроблено і подано план заходів щодо збереження та використання замків й палаців Івано-Франківської області, якими передбачено необхідність розробки проектно-кошторисної документації та складено план проведення невідкладних ремонтно-реставраційних робіт для найкращого збереження автентичності цих пам’яток.

Для вирішення питання проведення першочергових робіт з метою відновлення та підтримання в належному стані замків та палаців області вважаємо за необхідне залучення різних джерел фінансування, шляхом передачі пам’яток в орендне користування з чітко визначеними умовами та режимами використання, створення на їхній базі туристично-готельних комплексів.

З метою регулювання забудови та господарської діяльності, яка може негативно позначитися на стані збереження пам’яток культурної спадщини, в населених пунктах, занесених до Списку історичних населених місць України (Постанова Кабінету Міністрів України від 26.07.2001 р. № 878), при формуванні міських і районних бюджетів на 2009 рік необхідно передбачити кошти на виготовлення історико-архітектурних опорних планів історичних населених місць (відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 03.07.2006 р. № 909). Опорні плани передбачають чітке визначення зон охорони пам’яток культурної спадщини та режими їх використання: зони регулювання забудови, зони охоронюваного ландшафту та зони охорони археологічного культурного шару.

Основними напрямками праці на місцях з метою збереження пам’яток культурної спадщини мають стати:

  • надання особливої уваги на дотриманні чинного законодавства України при відведенні земельних ділянок у власність та користування, зокрема на землях історико-культурного призначення;
  • з метою збереження історичних ділянок у власність та користування, зокрема на землях історико-культурного призначення;
  • з метою збереження історичних ареалів населених місць, особливу увагу звернути на земельні ділянки, що знаходяться в населених пунктах, занесених до Списку історичних населених місць України;
  • при формуванні бюджету галузі культури на 2009 рік передбачити в місцевих бюджетах видатки на проведення комплексу заходів з паспортизації пам’яток культурної спадщини, фінансування на виготов-пення та встановлення охоронних дошок, інших пам’ятних знаків відповідно до програми «Культура Івано-Франківщини на 2006-2010 р.р»;
  • проводити постійний моніторинг стану збереження та використання пам’яток культурної спадщини, зокрема пам’яток дерев’яної сакральної архітектури та середньовічних замків і палаців, у разі необхідності вживати заходи з недопущення їх руйнування (перебудови).

А. Чемеринський,
головний спеціаліст із взаємодії з ЗМІ управління культури Івано-Франківської ОДА

Share