Створено Громадську раду

З метою сприяння діяльності органам внутрішніх справ з питань забезпечення прав людини, зміцнення законності, підвищення правової культури серед працівників РВ УМВС в Івано-Франківській області, розуміння ними необхідності дотримання прав людини, управлінням взаємодії з громадськими правозахисними організаціями, підвищення правової культури та свідомості жителів Косівщини, 24 вересня 2008 року створено Громадську раду з питань забезпечення прав людини при Косівському  РВ УМВС.

На організаційному засіданні був присутній Помічник міністра МВС України Василь Васильович Костів.

Рада у своїй діяльності керується міжнародними документами прав людини, які ратифіковані Верховною Радою України, нормами міжнародного права та міжнародними угодами, Конституцією України, законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, нормативно-правовими актами МВС України.

До складу Громадської ради у нашому районі увійшли начальник Косівського РВ  УМВС,  підполковник,
співголова від Косівського РВ Заплітний Віктор Петрович, співголова Громадської ради Лелет Ігор Павлович, секретар Громадської ради Онисим’юк Дмитро Дмитрович, Василькевич Андрій Ігорович, адвокат — заступник співголови, голова Косівського районного клубу «Атлант» Байгуш Семен Іустеліанович, підприємець

Маркевич Володимир Миколайович, член Національної спілки журналістів України Тимофійчук Ярослав Васильович, заступник начальника відділу, секретар ради від РВ УМВС, майор Семин Андрій Богданович, заступник начальника відділу, начальник міліції громадської безпеки, майор міліції Мирослав Петрович Атаманюк.

Члени Громадської ради повинні вести розгляд справ фізичних і юридичних осіб про недотримання районним відділом і його працівниками прав і свобод людини, закріплених у Конституції, міжнародному праві і національному законодавстві, здійснювати посередницькі функції для відновлення порушених прав і свобод за допомогою погоджувальної процедури, проводити громадські розслідування щодо порушених прав людини працівниками районного відділу та іншими органами МВС для вирішення їх по суті, роз’яснювати громадськості зміст програм, ініціатив, окремих напрямків діяльності районного відділу щодо дотримання прав людини, спостерігати за відповідністю національного законодавства і лраво-застосувальної практики, які стосуються органів внутрішніх справ, міжнародними зобов’язаннями у галузі прав людини.

А. Б. Семин,
заступник начальника
РВ УМВС, майор міліції

Share