Вимоги шахтарів-інвалідів призведуть до знищення фонду

Починаючи з 2005 року, громадські організації шахтарів-інвалідів та інших потерпілих на виробництві порушують питання щодо перерахунку щомісячних страхових виплат, які проводяться кожного року на коефіцієнт росту середньої номінальної заробітної плати, а не середньої реальної, як здійснюється сьогодні, та проводять пікетування державних установ, аби задовольнити свої вимоги.

Перерахування сум щомісячних страхових виплат провадиться у разі зростання у попередньому календарному році середньої заробітної плати у галузях національної економіки за даними центрального органу виконавчої влади з питань статистики.
Рішення про те, який саме коефіцієнт (середньої номінальної заробітної плати чи середньої реальної заробітної плати) використовувати, приймається правлінням Фонду, до складу якого входять представники з боку держави, застрахованих осіб, роботодавців, виходячи із того, які фінансові можливості закладено в розмір страхового тарифу для страхувальників по внесках до Фонду, що визначається законодавством.

Постановами правління Фонду у 2002-2006 роках були затверджені коефіцієнти перерахунку щомісячних страхових виплат потерпілим (членам їх сімей), які за даними Державного комітету статистики України є коефіцієнтами підвищення середньої реальної заробітної плати.

У 2007 році правлінням Фонду прийнято постанову про затвердження Порядку призначення, перерахунку й проведення страхових виплат, що зареєстрована в Міністерстві юстиції України. Цим Порядком підтверджені коефіцієнти середньої заробітної плати, на які здійснювався перерахунок сум щомісячних страхових виплат, починаючи з 2002 року.

Вимога шахтарів-інвалідів по суті відображає природне бажання потерпілих — мати більші виплати, однак її виконання потребує внесення змін до законодавства, нормативних актів Фонду та додатково потребує 3 514,4 млн. гривень, що складає майже річний бюджет Фонду. Якщо ж подивитись на видаткову частину бюджету Фонду, то майже 80% витрат складають видатки з відшкодування шкоди потерпілим та членам їх сімей, а решту — видатки на медико-соціальну реабілітацію потерпілих, заходи з профілактики нещасних випадків на виробництві тощо.

Варто зрозуміти, що правління Фонду приймає рішення в межах наданих повноважень. Ні законодавство, ні бюджет Фонду не передбачають сьогодні можливостей додаткового залучення вищезазначеної суми. Вже сьогодні звучать ідеї щодо створення окремого фонду соціального страхування від нещасних випадків у вугільній галузі, передачі функцій Фонду страховим компаніям і тому подібне, що однозначно призведе до знищення цього виду страхування, а 318 тис. потерпілих та членів їх сімей залишаться без виплат, які, як правило, для них є єдиним джерелом доходу.

На позаплановому засіданні правління Фонду, що відбулося у липні поточного року, було розглянуто проект постанови правління Фонду «Про проведення перерахунку щомісячних страхових виплат» із врахуванням пропозицій громадських організацій шахтарів-інвалідів. Після обговорення цього питання, членами правління Фонду було прийнято рішення, що фінансування щомісячних страхових виплат у 2008 році проводитиметься згідно з чинним законодавством та постановою правління Фонду від 27.04.2007 року № 24, що зареєстрована в Міністерстві юстиції України. Інших правових підстав для проведення зазначених перерахунків, на жаль, сьогодні не існує.

Якщо ж виконати вимоги шахтарів-інвалідів і прийняти рішення про перерахунок щомісячних страхових виплат на новий коефіцієнт зростання середньої заробітної плати, то Фонд буде змушений припинити фінансування всіх інших статутних напрямів, в тому числі заходів з профілактики нещасних випадків і професійних захворювань, медичної, професійної, соціальної реабілітації тощо. А це призведе до того, що потерпілі та члени їх сімей залишаться без належного лікування, протезування, санаторно-курортного оздоровлення, це будуть забезпечені протезно-ортопедичними виробами, візками та автомобілями.

Проаналізувавши це питання, можна стверджувати, що задоволення вимог групи шахтарів-інвалідів, які, до речі, не можна виконати без згоди правління Фонду, внесення змін в законодавство призведе до знищення Фонду. Чи варто рубати гілку, на якій сидиш? Про це потрібно подумати представникам громадських організацій шахтарів-інвалідів.

Станіслав Богданов,
директор виконавчої
дирекції Фонду соціального
страхування від нещасних
випадків на виробництві
та професійних
захворювань України.

Share