Дохід від продажу дикоростучих плодів і ягід підлягає оподаткуванню

У розпалі сезон заготівлі сільськогосподарської та іншої продукції рослинництва.

На Прикарпатті дари лісів, садів та полів охоче скуповують від населення різні фірми та приватні підприємці, які діють на користь вітчизняних переробних підприємств та зарубіжних замовників. Окремі з них спеціалізуються на заготівлі та подальшому експорті грибів та ягід, лікарських рослин Для населення краю така діяльність цих фірм є доброю нагодою отримати додаткові доходи і поповнити сімейний бюджет.

При цьому заготівельникам слід пам’ятати, що доходи від продажу населенням грибів та дикоростучих ягід і плодів підлягають оподаткуванню.

Для визначення порядку обчислення і сплати податку з доходів фізичних осіб, до яких відносяться доходи від регулярної діяльності щодо збору та/або заготівлі і продажу громадянами заготівельним та іншим підприємствам, приватним підприємцям продукції флори і фауни (грибів, ягід, лікарських рослин, птиці, звірів, риби тощо), слід керуватися Законом «Про податок з доходів фізичних осіб».

Ст. 17 цього Закону встановлено, що особою, відповідальною за нарахування, утримання та сплату (перерахування) до бюджету податку з доходів фізичних осіб у вигляді інших доходів, до яких, зокрема, відносяться вищевказані доходи, є податковий агент. Всі заготівельні підприємства та фізичні особи — приватні підприємці є податковими агентами стосовно громадян, які займаються заготівлею дикоростучих культур.

Згідно зі ст. 8 цього Закону, податковий агент, який нараховує (виплачує) оподатковуваний дохід на користь платника податку, утримує податок від суми такого доходу за його рахунок, використовуючи ставку податку, визначену ст. 7 Закону. У даному випадку ставка податку становить 15 відсотків від суми доходу.

Податок підлягає сплаті (перерахуванню) до бюджету під час виплати оподатковуваного доходу єдиним платіжним документом. Банки не мають права приймати платіжні документи на виплату доходу, які не передбачають сплати (перерахування) цього податку до бюджету. Якщо оподатковуваний дохід нараховується, але не виплачується платнику початку особою, що його нараховує, то податок, який підлягає утриманню з такого нарахованого доходу, підлягає сплаті (перерахуванню) до бюджету у терміни, встановлені законом для місячного податкового періоду.

М. Бодруг,
перший заступник начальника ДПІ

Share