Пенсійний фонд України — працюємо для людей

Нещодавно виконуючий обов’язки начальника управління Пенсійного фонду України в районі Василь Іванович Баричко провів брифінг, який стосувався аналізу надання відповідей на усні звернення пенсіонерів району, які були найактуальнішими під час проведення виїзних прийомів громадян, «гарячих» телефонних ліній та на особистому прийомі в управлінні Фонду в районі.

— Як нараховують пенсію на дитину в разі втрати годувальника?

— Відповідно до статті 36 Закону «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», пенсії у зв’язку із втратою годувальника призначають непрацездатним членам сім’ї померлого годувальника, дітям — незалежно від перебування на утриманні, за наявності в годувальника на день смерті страхового стажу, який був би необхідний йому для призначення пенсії по інвалідності (ие менше 5 років). Пенсію у зв’язку із втратою годувальника призначають на одного члена сім’ї в розмірі 50 відсотків від пенсії за віком годувальника, на двох і більше — 100 відсотків від пенсії за віком годувальника.

— Чи мають пенсіонери право на добровільну участь у системі загальнообов’язкового державного пенсійного страхування з метою перерахунку пенсії?

— Відповідно до статті 12 Закону «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», брати добровільну участь у системі загальнообов’язкового державного пенсійного страхування мають право особи, які досягли 16-річного віку та не належать до кола осіб, котрі підлягають загальнообов’язковому державному пенсійному страхуванню відповідно до статті 11 цього Закону, у томучислі іноземці та особи без громадянства, які постійно проживають або працюють на території України, які постійно проживають або працюють за межами України, якщо інше не встановлено міжнародними договорами, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України.

Згідно із статтею 13 Закону, участь застрахованої особи у системі загальнообов’язкового державного пенсійного страхування припиняється, якщо їй відповідно до цього Закону призначено пенсію і вона не продовжує працювати.

Відповідно до статті 3 Закону, суб’єктами солідарної системи є застраховані особи, страхувальники тощо.

Проте жодна норма Закону не визначає за пенсіонером статусу застрахованої особи або страхувальника. Згідно із статтею 1 Закону, пенсіонер — особа, яка, відповідно до цього Закону, отримує пенсію, довічну пенсію, або члени її сім’ї, які отримують пенсію в разі смерті цієї особи у випадках,  передбачених Законом.

Отже, особа, яка набула статусу пенсіонера і не продовжує працювати, не може брати добровільну участь у системі загальнообов’язкового державного пенсійного страхування.

— Яким чином можна підтвердити стаж роботи в разі неточностей у трудовій книжці та ліквідації підприємства?

— Згідно з Порядком підтвердження наявного трудового стажу для призначення пенсії за відсутності трудової книжки або відповідних записів у ній, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 12.08.1993 р. №637, основним документом, що підтверджує стаж є трудова книжка.

Відповідно до пункту 3 вказаного Порядку, за відсутності трудової книжки, а також у тих випадках, коли в трудовій книжці відсутні записи або містяться неправильні чи неточні записи про період роботи, для підтвердження трудового стажу приймаються довідки, виписки із наказів, особові рахунки і відомості на видачу заробітної плати, посвідчення, характеристики, письмові трудові договори і угоди з відмітками про їх виконання та інші документи, які містять відомості про період роботи.

За відсутності документів про наявний стаж роботи і неможливості одержання їх внаслідок ліквідації підприємства, установи, організації або відсутності архівних даних з, інших причин, трудовий стаж, установлюється на підставі показань не менше двох свідків, які знали б заявника по спільній з ним роботі на одному підприємстві, в установі, організації або в одній системі і мали документи про свою роботу за час, стосовно якого вони підтверджують роботу.

— Чи має право мати інваліда з дитинства на дострокову пенсію за віком?

— У пункті 3 Прикінцевих положень Закону «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» передбачено, зокрема, що матері інвалідів з дитинства, які виховали їх до шестирічного віку, мають право на призначення дострокової пенсії за віком, але не раніше ніж за 5 років до досягнення пенсійного віку (55 років) за наявності не менше 15 років страхового стажу.

— Який порядок перерахунку пенсій громадянам, котрі після призначення пенсії продовжують працювати?

— Відповідно до пункту 4 статті 42 Закону «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», у разі, якщо застрахована особа після призначення пенсії продовжувала працювати, здійснюють перерахунок пенсії, зважаючи на страховий стаж після призначення пенсії.

Кожний наступний перерахунок пенсії відбувається не раніше як через два роки (24 місяці) після попереднього з огляду на страховий стаж після призначення пенсії.

На бажання пенсіонера перерахунок пенсії здійснюють із заробітної плати (доходу), з якої було обчислено пенсію або за періоди страхового стажу відповідно до частини 1 статті 40 Закону (за будь-які 60 календарних місяців страхового стажу підряд до 1.07.2000 р., незалежно від перерв та за весь період страхового стажу, починаючи з 1.07.2000 р.) з урахуванням показника середньої заробітної плати працівників, зайнятих у галузях економіки України, за календарний рік, що передує року звернення щодо призначення (перерахунку) пенсії.

В частині 4 статті 42 Закону передбачено, що обчислення страхового стажу, який дає право на перерахунок пенсії, здійснюють не раніше дня, наступного за цнем, по який обчислено страховий стаж під час призначення (попереднього перерахунку) пенсії.

Розмову з брифінгу записав Мирослав Лучко

Share