ДПІ: час подавати розрахунок податку з власників транспортних засобів

Платники податку, юридичні особи самостійно обчислюють суму податкового зобов’язання щодо податку з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів за ставками, зазначеними у статті 3 Закону «Про податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів».

Розрахунок податку складається на підставі бухгалтерських звітних даних про кількість транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів станом на 1 січня поточного року і подається платником податку до органів державної податкової служби за місцезнаходженням у терміни, визначені підпунктом 4.1.4 статті 4 Закону «Про порядок погашення зобов’язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами» для річного звітного періоду, протягом 60 календарних днів після останнього календарного дня звітного (податкового) року, тобто до 1 березня 2009 року.

Платник податку може подати розрахунок до органу державної податкової служби на паперовому носії або в електронній формі (платникам податків, які мають бажання подавати звітність в електронному режимі, необхідно отримати договір про забезпечення електронного документообігу платника податків з ДПІ засобами телекомунікаційного зв’язку). Розрахунок може бути надісланий до податкової інспекції поштою з повідомленням про вручення не пізніше ніж за 10 днів до закінчення граничного терміну, установленого для подання даного розрахунку.

Податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів сплачується юридичними особами щоквартально рівними частинами до 15 числа місяця, що настає за звітним кварталом.

У разі приховування (заниження) об’єктів оподаткування з власників транспортних засобів стягуються сума несплаченого податку, а також пеня або штраф у порядку, передбаченому законом.

С. Будз,
завідувач сектора масово роз’яснювальної роботи та звернень громадян.

Share